This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mail Print deze pagina

Consumer business

De komende economische periode wordt naar het zich laat aanzien buitengewoon uitdagend. De fundamentele verandering in de structuur van de wereldeconomie, de daling in het besteedbaar inkomen van consumenten en de stijging in grondstoffenprijzen zullen leiden tot een verandering in het realiseren van groei in consumer business. Organisaties zullen zich moeten aanpassen om een antwoord op deze nieuwe risico's te vinden en de nieuwe kansen te benutten.

Deloitte Risk Services adviseert organisaties over hoe risico’s effectief kunnen worden gemitigeerd, waarde kan worden gerealiseerd en gefundeerde en intelligente risicobesluiten kunnen worden gemaakt voor bedrijfsprocessen, -technologie en activiteiten.

Onze benadering helpt cliënten:

  • zich te richten op voor hen risicovolle gebieden
  • een brug te slaan tussen bedrijfssilo’s voor effectief risicobeheer over organisatorische grenzen heen
  • risicobeperking na te streven
  • intelligente risicoposities te gebruiken om waarde te creëren

Consumer business

De meeste succesvolle ondernemingen erkennen de risico’s inherent aan ondernemerschap, en dat risicobeheer positieve resultaten kan opleveren. Door risico’s in kaart te brengen en te mitigeren ondersteunt ons team lokale en internationale ondernemingen in consumer business met ongeëvenaarde groeikansen. Ons team heeft wereldwijde ervaring met dienstverlening aan de sector binnen segmenten als Food & Beverage, Non-food & Services en Retail.

Multi Channel

De combinatie van een veranderend verwachtingspatroon van de consument en toenemend gebruik van technologie zoals ‘Multi Channel’, maakt inzicht van ondernemingen in consumer business in de nieuwe gedragspatronen en trends om aan de vraag van de consument tegemoet te kunnen komen van groot belang.

Waarom Deloitte?

Deloitte biedt een breed dienstenaanbod op het gebied van risicobeheersing. Wij kunnen u helpen ondernemingsrisico’s te identificeren en te beheersen, zodat uw onderneming zich volledig kan richten op het behalen van uw doelstellingen. Wij bieden:

  • Veiligheid en Privacy
  • Control Assurance
  • Strategic Risk Management

 

Contact

Naam:
Jacques Buith
Bedrijfsnaam:
Deloitte
Functie:
Partner
Telefoonnummer:
+31 (0)88 288 05 30
E-mail
JBuith@deloitte.nl

Deloitte RSS feed  Deloitte YouTube  Deloitte Google+  Deloitte Facebook  Deloitte LinkedIn  Deloitte Twitter 

© 2014. See legal for more information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see deloitte.nl/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.

In The Netherlands the services are provided by independent subsidiaries or affiliates of Deloitte Holding B.V., an entity which is registered with the trade register in The Netherlands under number 40346342.