This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mail Print deze pagina

Fusie integratie- en carve-out services

Synergie realisatie

Fusie integratie- en carve-out servicesOvernames staan vaak hoog op de agenda van het management van organisaties. Toch leiden de meeste overnames – en de integratieprocessen die daar op volgen – niet tot meer aandeelhouderswaarde en zijn ze minder succesvol dan hun populariteit doet vermoeden.

De kans om twee of meer bedrijven met succes te integreren, is verrassend klein. Uit onderzoek blijkt dat dit in één op de drie gevallen wordt veroorzaakt door een te hoge aankoopprijs, en in twee op de drie gevallen door het niet realiseren van de geplande synergievoordelen in het integratieproces.

De Merger Integration and Carve-Out services van Deloitte Consulting worden geleverd door ervaren professionals, die toegevoegde waarde bieden door bewezen ervaring met het onderwerp en de daarmee gepaard gaande processen. Deloitte probeert zo snel mogelijk tactische integratie, afsplitsing en waarde-realisatie te bereiken. En korte termijn resultaten te behalen, zonder daarbij de targets voor groei op de lange termijn uit het oog te verliezen.

Door onze actieve en pragmatische aanpak kunnen bedrijven zich concentreren op de uitvoering van het integratie of afsplitsingsproces. Dit ondersteunt organisaties bij:

  • het realiseren van synergie,
  • het elimineren van redundanties en
  • het stroomlijnen van het bedrijf, om zo met minimale onderbrekingen de bedrijfsdoelstellingen te halen.

De aanpak van Deloitte is gebaseerd op het geloof dat een succesvolle integratie de klant direct controle geeft, integratiesynergie oplevert en rekening houdt met de menselijke aspecten.

Vraag vrijblijvend meer informatie aan

Lees meer over onze diensten in de brochure Fusie integratie- en carve-out services of neem contact met ons op.

“De spin-off van ons H&BC-bedrijf was zonder twijfel een van de meest complexe projecten die we ooit bij Sara Lee hebben uitgevoerd. Zonder de steun van Deloitte hadden we het niet voor elkaar gekregen.” Bernda Barnes, CEO Sara Lee

Contact

Jasper Knol Bruins
+31 (0)88 288 23 24
jknolbruins@deloitte.nl
LinkedIn Jasper Knol Bruins

Deloitte RSS feed  Deloitte YouTube  Deloitte Google+  Deloitte Facebook  Deloitte LinkedIn  Deloitte Twitter 

© 2014. See legal for more information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see deloitte.nl/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.

In The Netherlands the services are provided by independent subsidiaries or affiliates of Deloitte Holding B.V., an entity which is registered with the trade register in The Netherlands under number 40346342.