This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mail Print deze pagina

AEO Certificering

Hoe doorloop ik snel de procedure voor AEO- certificering?


Bijlage(n) downloaden  

Per 1 januari 2008 is een procedure van kracht voor het verkrijgen van de status van ‘Authorised Economic Operator’, ofwel AEO. Dit is onderdeel van een gecoördineerde aanpak ter bestrijding van terrorisme en het niet naleven van de regels in het internationale handelsverkeer. AEO biedt voordelen voor alle bedrijven die zich bezighouden met goederenbewegingen binnen en buiten de Europese Gemeenschap.

Beveiligen van uw supply chain
Het AEO-regime moedigt bedrijven aan om de veiligheid van hun internationale supply chain te verhogen. De voordelen zijn legio:

  • minder fysieke grenscontroles,
  • eenvoudiger rapportages,
  • een lagere risico-inschatting van de douaneautoriteiten,
  • voorkeursbehandeling voor goederen die voor onderzoek worden geselecteerd
  • afschaffing van bepaalde bankgaranties
  • lager risico op uitgestelde levering/doorlooptijden.

Het resultaat is een efficiëntere supply chain en uiteindelijk minder kosten. Bedrijven zonder de AEO-status kunnen niet profiteren van deze voordelen: hun internationale handelsactiviteiten worden moeizamer en duurder. Bedrijven zonder de AEO status lopen zelfs het risico van weigering of afschaffing van douanevereenvoudigingen.

Deloittes routeplanner voor een certificaat
De tastbare en onzichtbare voordelen van een AEO-certificaat zijn aanzienlijk. Echter, een certificaat verkrijgen is een gecompliceerd proces en kost tijd. De AEO- richtlijnen roepen in veel gevallen meer vragen op dan dat zij antwoorden geven. De multidisciplinaire AEO- routeplanner van Deloitte komt tegemoet aan de wens om de AEO- aanvraag snel, inzichtelijk en efficiënt te laten verlopen. U vindt de specifieke onderdelen van onze ‘routeplanner voor een certificaat’ in bijgaande brochure.

 Maak nu een afspraak

Contact


Uw lokale Deloitte contactpersoon of stuur een e-mail naar libracus@deloitte.com. U kunt ook de ‘customs helpdesk’ bellen: +31 (0)800 CUSTOMS(2878667)

Deloitte RSS feed  Deloitte YouTube  Deloitte Google+  Deloitte Facebook  Deloitte LinkedIn  Deloitte Twitter 

© 2014. See legal for more information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see deloitte.nl/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.

In The Netherlands the services are provided by independent subsidiaries or affiliates of Deloitte Holding B.V., an entity which is registered with the trade register in The Netherlands under number 40346342.