This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mail Print deze pagina

Business Tax Services


Nieuwe Controleaanpak belastingdienst Nieuwe Controleaanpak Belastingdienst
De Belastingdienst heeft eerder dit jaar nieuw beleid gemaakt rondom haar controleaanpak. Voor een juiste voorbereiding op een boekenonderzoek is enige kennis van de modellen die de Belastingdienst in haar controleaanpak (CAB) hanteert aan te bevelen. Zorg dat ook uw organisatie is voorbereid op de CAB.

Fiscale planning en fiscale verplichtingen, Business Tax Opvolging van familiebedrijven
Uw bedrijf, uw familie, te waardevol om op het spel te zetten
Opvolging in uw familiebedrijf zowel bij leven als na uw overlijden vraagt uw aandacht en tijd terwijl u eigenlijk met uw bedrijf bezig wilt zijn. Het kan u veel belasting besparen en inzicht geven om hier met uw Deloitte belastingadviseur over te praten, zinvol dus om even iets van uw tijd vrij te maken.

Fiscale planning en fiscale verplichtingen, Business Tax Tax Organizer
Meer grip op het fiscale proces
U kent de nodige uitdagingen op fiscaal gebied. Van u wordt transparantie gevraagd en zelf heeft u behoefte aan een overzicht en een efficiënt proces. Feitelijk gaat het om één ding: grip op het fiscale proces. Deloitte biedt de oplossing met de Tax Organizer. Daarmee creëert u structuur en transparantie in het compliance proces in alle opzichten.

Fiscale planning en fiscale verplichtingen, Business Tax Business Tax
Hoe kan ik efficiënt aan alle regelgeving voldoen?
Business tax helpt u om uw kansen op het gebied van fiscale planning beter te benutten en fiscale verplichtingen na te leven. De wet- en regelgeving is complexer geworden, waardoor het lastiger is de fiscale risico's voor uw onderneming te beheersen. Deloitte biedt u hierbij de ondersteuning die u zoekt. Want naast praktijkervaring beschikken wij over diepgaande kennis van fiscale en andere wet- en regelgeving.

Hoe kan ik het beheer van mijn vermogen slim organiseren Private Client Services
Hoe kan ik het beheer van mijn vermogen slim organiseren?
Het kunnen beschikken over een groot vermogen maakt een aantal zaken in het leven gemakkelijker. Het beheren van een dergelijk vermogen vraagt om overzicht en inzicht op fiscaal en financieel terrein. Vragen die daarbij een rol kunnen spelen zijn: wat is voor mij de juiste manier om met fiscaliteit om te gaan? Op welke wijze kan ik het beste schenken aan mijn kinderen? Hoe kan ik de dagelijkse activiteiten met betrekking tot mijn vermogen slim organiseren? Integrale planning van de inkomstenbelasting , estate-planning, fiscale vermogens-en nalatenschapsplanning en het inrichten van uw persoonlijke Family Office zijn zaken waarmee de professionals van Deloitte PCS u graag van dienst zijn.

Move Tax Forward

Tax Management Consulting
We help businesses Move Tax Forward!
De tax functie binnen bedrijven wordt steeds belangrijker. De tax afdeling neemt inmiddels een centrale plek in bij de meeste organisaties en draagt concreet bij aan het bedrijfsresultaat. De werkwijze en instrumenten die de Tax manager ter beschikking staan blijven echter veelal achter. Het gebruik van 'losse' spreadsheets die niet zijn gekoppeld aan de ERP systemen vormen bijvoorbeeld een risico voor iedere organisatie. Deloitte begeleidt organisaties om hun tax functie klaar te maken voor de toekomst. Beter in control, bijdragen aan de winst en meer efficiency. Met de juiste professionals, een breed dienstenpallet en jarenlange ervaring assisteren we u graag.

 

Stimuleringsmaatregelen overheid R&D and Government Incentives
Hoe benut ik de stimuleringsmaatregelen van de overheid?
Voor investeringen in onderzoek en ontwikkeling kunt u in veel landen gebruikmaken van stimuleringsmaatregelen van de overheid. Deloitte R&D en Government Incentives (GI) adviseert u hoe u hiermee uw bedrijfskosten kunt verminderen. Dat doen we in Nederland en daarbuiten, gericht op de toekomst of met terugwerkende kracht. Onze specialisten werken nauw samen met het Quality Assurance team van Deloitte. Dit team beoordeelt de documenten en berekeningen die u bij uw aanvragen moet aanleveren. Zij controleren of de regels en criteria correct zijn toegepast en of u alle relevante kosten heeft opgevoerd. Daarbij kunt u rekenen op een grondige fiscaaltechnische kennis. En natuurlijk volgen we alle veranderingen in de (inter)nationale wet- en regelgeving op de voet.


Lees ook

Deloitte RSS feed  Deloitte YouTube  Deloitte Google+  Deloitte Facebook  Deloitte LinkedIn  Deloitte Twitter 

© 2014. See legal for more information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see deloitte.nl/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.

In The Netherlands the services are provided by independent subsidiaries or affiliates of Deloitte Holding B.V., an entity which is registered with the trade register in The Netherlands under number 40346342.