This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mail Print deze pagina

Interne Accountantsdiensten

Ondersteuning bij het ontwikkelen van een effectievere internal-auditfunctie

Directies en stakeholders hebben in toenemende mate behoefte om een onderbouwd antwoord te krijgen op de vraag of zij 'in control' zijn. Tegelijkertijd maken de toenemende dynamiek en complexiteit van organisaties het beheersen van risico’s steeds lastiger.

Interne accountantsdiensten kunnen, mits goed ingericht en uitgerust, een belangrijke rol spelen in de risicobeheersing binnen uw organisatie. Deloitte ondersteunt bij het verder verbeteren van de effectiviteit en toegevoegde waarde van uw interne accountantsdiensten.

Wij bieden u verschillende diensten, trainingen en auditmethodologieën speciaal gericht op deze doeleinden. Ook kunt u uw volledige internal auditfunctie aan ons uitbesteden (internal audit outsourcing).

Vraag een offerte aan

Contact

Bel ons op +31 (0)88 288 28 88

e-mail Deloitte Contact met Deloitte
offerteaanvraag bij Deloitte Offerteaanvraag
vestigingen van Deloitte Onze vestigingen

 

Nieuwsbrief

Deloitte RSS feed  Deloitte YouTube  Deloitte Google+  Deloitte Facebook  Deloitte LinkedIn  Deloitte Twitter 

© 2014. See legal for more information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see deloitte.nl/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.

In The Netherlands the services are provided by independent subsidiaries or affiliates of Deloitte Holding B.V., an entity which is registered with the trade register in The Netherlands under number 40346342.