This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mail Print deze pagina

Accountantscontrole

Kwaliteit, ethiek en integriteit zijn onze pijlers

De mate waarin organisaties hun doelstellingen realiseren is in hoge mate afhankelijk van de beheersing van de risico’s met betrekking tot het beleid en de daarmee samenhangende bedrijfsvoering.

Het borgen van deze zekerheden geschiedt via:

De professionals van Deloitte hanteren de hoogste standaarden als het gaat om kwaliteit, professionele integriteit, objectiviteit en onafhankelijkheid. Deze pijlers zijn een integraal onderdeel van onze werkzaamheden, en onderstrepen ons streven naar topkwaliteit.

Vraag vrijblijvend meer informatie aan

Focus op

  • Corporate Governance Services

Gerelateerde berichten

Framework for Audit Committee Effectiveness
Rapport brengt basisbeginselen voor Audit Committee Effectiveness in kaart en biedt informatie en hulpmiddelen om verantwoordelijkheden effectief na te komen.

Lees ook

Deloitte RSS feed  Deloitte YouTube  Deloitte Google+  Deloitte Facebook  Deloitte LinkedIn  Deloitte Twitter 

© 2014. See legal for more information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see deloitte.nl/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.

In The Netherlands the services are provided by independent subsidiaries or affiliates of Deloitte Holding B.V., an entity which is registered with the trade register in The Netherlands under number 40346342.