This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mail Print deze pagina

Deloitte Academy

Leergangen, masterclasses en cursussen

Deloitte Academy verzorgt Leergangen, masterclasses en foundation cursussen op het gebied van Consumer Business, Energy, Resources & Transportation, Financial Services, Manufacturing, Real Estate, Technologie, Media  en Telecommunicatie, Public Sector, Risk Services, accountancy en belastingadvies. Hiermee richten wij ons op allerlei professionals die werkzaam zijn binnen deze sectoren.

Nieuw: Leerlijn (nieuwe) raadsleden

Speciaal voor raadsleden heeft Deloitte Academy een leerlijn ontwikkeld, die u helpt uw kaderstellende en controlerende rol als volksvertegenwoordiger (verder) te ontwikkelen. In deze leerlijn maken we onderscheid in bewustwordingstrainingen en basis- en verdiepingscursussen die onafhankelijk van elkaar te volgen zijn. 

Download hier de folder Leerlijn (nieuwe) raadsleden.

Nieuw: Digitaal Rapporteren met XBRL

Deloitte Academy heeft een eLearning Digitaal Rapporteren met XBRL opgenomen in het cursusaanbod. De cursus ‘Digitaal Rapporteren met XBRL’ is een online training waarin u leert hoe XBRL wordt toegepast in de rapportageketen. Van het ontwikkelen van de taxonomie tot het gereedmaken van XBRL rapportages. De cursus behandelt de basisbegrippen om een XBRL-rapportageproces te realiseren en laat duidelijk zien wat de belangen en verantwoordelijkheden zijn van de betrokkenen in het rapportageproces. Aan de hand van vele voorbeelden worden concrete praktijksituaties geschetst.

Nieuw: Masterclasses Fiscale Actualia

Hebt u onvoldoende tijd om alle wetswijzigingen, beleidsbesluiten en arresten bij te houden? Hebt u niet kunnen bijhouden welke plannen de regering nu echt gaat uitvoeren? Wij helpen u graag om alles weer op een rijtje te zetten en vooral uw fiscale kennis te verdiepen. Wij hebben daartoe 4 modules ontwikkeld.

 

 

Binnenkort gaan van start

 

 

 

 

 

Deloitte RSS feed  Deloitte YouTube  Deloitte Google+  Deloitte Facebook  Deloitte LinkedIn  Deloitte Twitter 

© 2014. See legal for more information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see deloitte.nl/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.

In The Netherlands the services are provided by independent subsidiaries or affiliates of Deloitte Holding B.V., an entity which is registered with the trade register in The Netherlands under number 40346342.