This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mail Print deze pagina

Lokaal Bestuur

Cursusaanbod

In het regeerakkoord ‘Bruggen slaan’ wordt de gemeente een grote rol toebedeeld in de aanpak van maatschappelijke problemen. Tegelijkertijd wordt de financiële armslag van gemeenten sterk beperkt door oude én nieuwe bezuinigingsmaatregelen. De ontwikkelingen gaan razend snel en zijn ingrijpend. Dit alles maakt het noodzakelijk dat relaties hun (financiële) deskundigheid op peil houden.

 

Om u te helpen met deze uitdagende taak, bieden wij u een cursusaanbod over de belangrijkste ontwikkelingen:

  • Interne controle – basic
  • Interne controle – advanced
  • Verbonden partijen
  • Single information Single audit: verbeter het financieel beheer
  • Grondexploitatie
  • Stresstest gemeenten
  • Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV)

 

Nieuw: Leerlijn (nieuwe) raadsleden

Speciaal voor raadsleden heeft Deloitte Academy een leerlijn ontwikkeld, die u helpt uw kaderstellende en controlerende rol als volksvertegenwoordiger (verder) te ontwikkelen. In deze leerlijn maken we onderscheid in bewustwordingstrainingen en basis- en verdiepingscursussen die onafhankelijk van elkaar te volgen zijn. 

Download hier de folder Leerlijn (nieuwe) raadsleden.

 

Contact

Bianca Hofstede
Learning Consultant Academy
+ 31 (0)88 288 1314
nlacademy@deloitte.nl

 

offerteaanvraag bij Deloitte Cursusaanbod Academy

 

Meer Binnenkort gaan van start

Deloitte RSS feed  Deloitte YouTube  Deloitte Google+  Deloitte Facebook  Deloitte LinkedIn  Deloitte Twitter 

© 2014. See legal for more information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see deloitte.nl/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.

In The Netherlands the services are provided by independent subsidiaries or affiliates of Deloitte Holding B.V., an entity which is registered with the trade register in The Netherlands under number 40346342.