This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mail Print deze pagina

Duurzaam ondernemen levert geld op

Rotterdam, 27 mei 2009 - Gisteravond kwam de transportsector tijdens het jaarlijkse Nationale Transport Diner bij elkaar om te praten over de balans tussen kostenefficiency en duurzaamheid. Het milieu en maatschappelijk verantwoord ondernemen blijven belangrijke punten van aandacht.

Voorafgaand aan het diner heeft Deloitte navraag gedaan onder haar cliënten in de transportwereld over verantwoord ondernemen. Hieruit is gebleken dat groen ondernemen hoog op de agenda staat. Er wordt veel geïnvesteerd, voorwaarde is wel dat deze investeringen geld opleveren. Idealisme en euro’s komen bij elkaar als de juiste groene investeringen gedaan worden. Een zuiniger wagenpark is bijvoorbeeld niet alleen goed voor het milieu, maar levert ook de nodige brandstofbesparing op.

De sector is dus op de goede weg. Wel zijn er nog mogelijkheden om nog meer resultaat te halen op de investeringen. Op management niveau wordt het beleid op het gebied van groen ondernemen gemaakt, maar de doorvertaling naar de werkvloer blijft achter. ‘Dit zou relatief simpel op te lossen zijn door werknemers een financiële KPI mee te geven die gekoppeld is aan een ‘groene’ doelstelling’, zegt Marc Engel, Director bij Deloitte, ‘deze KPI’s zijn vaak gemakkelijker vast te stellen dan men denkt.’

Verder zien we dat de meeste bedrijven een groen beleid voeren met daaraan duidelijke doelstellingen gekoppeld. Meer nationale en internationale coördinatie en samenwerking op sectorniveau zou leiden tot nog meer resultaat. ‘Wat we nu zien is bijvoorbeeld dat in elke regio een eigen beleid wordt gevoerd. De een kiest voor vervoer op basis van hybride, de ander kiest voor rijden op elektriciteit en een derde maakt weer een andere keuze. Dit maakt het voor aanbieders van materieel minder interessant om te innoveren en producten nog duurzamer te maken.  Een gezamenlijk beleid zou leiden tot schaalvergroting en uiteindelijk tot winst voor iedereen’, aldus Engel.

Over Deloitte Touche Tohmatsu
Deloitte Touche Tohmatsu is een organisatie van zelfstandige memberfirms, die zich richt op de hoogste kwaliteit bij het leveren van professionele dienstverlening en advies. Onze dienstverlening is gebaseerd op een wereldwijde strategie voor circa 140 landen. Daartoe is de expertise beschikbaar van 150.000 professionals in alle werelddelen en van onze memberfirms met hun vestigingen. Dienstverlening wordt aangeboden in vier professionele disciplines: accountants, belastingadviseurs, consultants, financieel adviseurs. Onze memberfirms werken zowel voor de grootste wereldwijde ondernemingen, als voor nationale bedrijven, de publieke sector als voor snelgroeiende bedrijven.

Deloitte Touche Tohmatsu is een Swiss Verein. Noch Deloitte Touche Tohmatsu, noch een van de memberfirms aanvaardt aansprakelijkheid voor het handelen of nalaten van handelen van andere memberfirms. Elke memberfirm is een zelfstandige juridische eenheid die werkt onder de naar ‘Deloitte’, ‘Deloitte & Touche’, ‘Deloitte Touche Tohmatsu’ of enige andere daaraan gerelateerde naam. De dienstverlening zoals weergegeven in deze uitgave wordt geleverd door de betreffende memberfirm en niet door Deloitte Touche Tohmatsu Verein.

Laatst bijgewerkt: 

Contact

Naam:
Marinda Giethoorn
Bedrijfsnaam:
Deloitte
Functie:
Persvoorlichter/Press officer
Telefoonnummer:
+31 (0)88 288 53 07
E-mail
mgiethoorn@deloitte.nl

Deloitte RSS feed  Deloitte YouTube  Deloitte Google+  Deloitte Facebook  Deloitte LinkedIn  Deloitte Twitter 

© 2014. See legal for more information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see deloitte.nl/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.

In The Netherlands the services are provided by independent subsidiaries or affiliates of Deloitte Holding B.V., an entity which is registered with the trade register in The Netherlands under number 40346342.