This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mail Print deze pagina

Woningcorporaties

Wat speelt er nu op het gebied van woningcorporaties?

De woningcorporatiesector staat voor de uitdaging om effectief en efficiënt aan de toegenomen eisen van de diverse toezichthouders te voldoen. Tevens zal bij veel woningcorporaties als gevolg van de problemen op de woningmarkt de operationele kasstroom in de komende jaren fors afnemen.

Dit zijn belangrijke ontwikkelingen die vragen om een doordachte aanpak. Onze adviseurs kunnen u helpen bij:

 • Good governance en toegenomen regulering
 • Afname beschikbare financiële middelen
 • Woconet

Good governance en toegenomen regulering

Marktomstandigheden en aangepaste regelgeving hebben de noodzaak van transparante besluitvorming en risicobeheersing  sterk vergroot. Deloitte begeleidt woningcorporaties om niet alleen te voldoen aan de eisen van toezichthouders, maar tegelijk processen en organisatie voor te bereiden voor de toekomst.

Afname beschikbare financiële middelen

Bij veel woningcorporaties zal als gevolg van de problemen op de woningmarkt de operationele kasstroom in de komende jaren fors afnemen. Stijgende rente, huurderving en hogere bouwkosten dan de inflatie versterken dit effect. Hoe kan de corporatie dezelfde of betere prestaties realiseren met minder middelen? Daar zijn verschillende mogelijkheden voor die Deloitte graag met u doorneemt. Sturing op de waarde van het vastgoed is daarbij één van de belangrijke ingrediënten. Fiscale optimalisatie kan hier een voorname bijdrage in leveren.

Woconet

Bent u een relatie van Deloitte in de corporatiesector? Wij verwelkomen u dan graag op Woconet waarbij u gebruik kunt maken van tal van faciliteiten. Bijvoorbeeld het stellen van een vraag. Aan elkaar - via het online forum - en aan experts binnen de corporatiesector. Deze experts beantwoorden vragen via de portal over thema’s zoals duurzaamheid, innovatie, governance en financiering. www.woconet.nl

Hieronder een overzicht van de woningcorporatie met daarbij het pallet aan diensten waarmee Deloitte dagelijks binnen de woningcorporatiesector actief is.


Bekijk deze afbeelding in een nieuw scherm
Neem voor meer informatie over de diensten in dit schema contact op met Piet Klop of Joop Hooghiemstra

Waarom Deloitte?

Deloitte Real Estate heeft de ambitie om woningcorporaties te helpen in deze uitdagende tijden. Door de samenwerking tussen onze specialisten levert Deloitte geïntegreerde oplossingen. Wij kennen de markt, haar spelers en haar mensen (netwerk).

Lees meer over onze diensten voor Woningcorporaties:
Risicomanagement
Fusie en samenwerking
Ketensamenwerking
Publiek-private Samenwerking
Financiering van projecten zonder borging
Good governance

Focus op

 • Client case Woonbron: Van overzicht naar inzicht
  Wat verwacht een grote woningcorporatie als Woonbron van zijn accountant? Is hij auditor of adviseur? Vragen en antwoorden over de meerwaarde van de anticiperende accountant.

Contact

Piet Klop
Partner
+31 (0)88 288 09 55
pklop@deloitte.nl
LinkedIn Piet Klop Twitter Piet Klop

Joop Hooghiemstra
Director
+31 (0)88 288 05 57
jhooghiemstra@deloitte.nl
LinkedIn Joop Hooghiemstra

Lees ook

Interessante onderwerpen

 • ExternalURL
  Nieuwsbrief woning-corporaties november 2010
  EU Staatssteunbeschikking voor corporaties
 • ExternalURL
  Volg Marcel Noordhuis op zijn blog
  Director Deloitte Real Estate Advisory

Deloitte RSS feed  Deloitte YouTube  Deloitte Google+  Deloitte Facebook  Deloitte LinkedIn  Deloitte Twitter 

© 2014. See legal for more information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see deloitte.nl/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.

In The Netherlands the services are provided by independent subsidiaries or affiliates of Deloitte Holding B.V., an entity which is registered with the trade register in The Netherlands under number 40346342.