This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mail Print deze pagina

Wonen en ruimte

Onderbouwd inspelen op toekomstige uitdagingen

Overheden willen succesvol kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen en de uitdagingen van morgen. In een tijd waarin de rol en positie van deze overheden continu in beweging zijn, vraagt dit om grip, houvast en een toegesneden strategie.

Mede door veranderende wetgeving is het belangrijk om flexibel te kunnen inspelen op deze ontwikkelingen en uitdagingen. Bovendien geldt ook voor overheden de vraag of zij nog efficiënter kunnen opereren, of het beleid nog wel past bij de doelstellingen en op welke manier zij hun middelen inzetten.

De praktijk

In Nederland is ruimte schaars. Ruimtelijke veranderingen volgen elkaar in hoog tempo op. In één project spelen vaak diverse partijen en belangen. De toekomst van Nederland hangt mede af van de mate waarin partijen in staat zijn succesvol samen te werken, zowel publiek-publiek als publiek-privaat. Daarin is veelal een hoofdrol weggelegd voor nationale, regionale en lokale overheden.

Verschillende rollen

De overheid en direct gelieerde organisaties hebben in verschillende rollen en hoedanigheden te maken met grond- en vastgoedvraagstukken, zoals:

  • het (her)ontwikkelen van grond
  • de eis om dit zo effectief en efficiënt mogelijk te doen
  • de eis om zo efficiënt mogelijk gebruik te maken van (her)ontwikkelde grond
  • de taak om als wet- en regelgever om het ruimtelijke planningsproces zo ordentelijk mogelijk te laten verlopen
  • het invullen van de ruimtelijke structuur van Nederland

Deloitte aanpak

Deloitte Real Estate Advisory is als geen ander op de hoogte van het speelveld in de ruimtelijke ontwikkeling, de wetgeving en de beschikbare instrumenten. Wij beschikken over verschillende disciplines en marktkennis. Bovendien kunnen wij interdisciplinaire teams samenstellen. Deze teams adviseren overheden die zich bezig houden met de ontwikkeling, het beheer van ruimtelijke gebieden, infrastructuren en vastgoed(objecten).
Deloitte Real Estate Advisory adviseert het Rijk en direct daaraan gelieerde organisaties (zbo’s), provincies, waterschappen, gemeenten en onderwijsinstellingen (universiteiten, hogescholen en ROC’s). Wij adviseren over:

Vraag vrijblijvend meer informatie aan

Contact

Frank ten Have
Partner
Tel: +31 (0)88 288 24 62
ftenhave@deloitte.nl
LinkedIn Frank ten Have

Nieuwsbrieven/ links

  • Nieuwsbrief Zorgsignalen
  • Cursusaanbod woningcorporaties
  • Cursusaanbod Deloitte Academy

Lees ook

Deloitte RSS feed  Deloitte YouTube  Deloitte Google+  Deloitte Facebook  Deloitte LinkedIn  Deloitte Twitter 

© 2014. See legal for more information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see deloitte.nl/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.

In The Netherlands the services are provided by independent subsidiaries or affiliates of Deloitte Holding B.V., an entity which is registered with the trade register in The Netherlands under number 40346342.