This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mail Print deze pagina

Waterschappen

Nederland, waterland

‘Water en ruimte’: een actueel thema en toch al jaren oud. In het verleden ging het in Nederland om het terugdringen van water ten gunste van leefruimte. Inmiddels zien we een kentering.

In de afgelopen jaren stemden we het waterbeheer af op ruimtelijke inrichting en ruimtegebruik. Nu houden we bij ruimtelijke inrichting en ruimtegebruik meer rekening met het watersysteem. We realiseren ons dat water ruimte nodig heeft, met het oog op veiligheid en wateroverlast. Ook moeten we in Nederland voldoende schoon water houden en waardevolle natuurgebieden ontwikkelen.

Deloitte draagt met haar oplossingen bij aan een continue modernisering van bedrijfsvoering van waterschappen. Wij kunnen u van dienst zijn op de volgende terreinen:

 • strategie, structuur, samenwerking en fusie
 • financiële dienstverlening, fiscale advisering, administratieve ondersteuning
 • interim-management, personeel, functionele dienstverlening
 • sturing en systemen, automatisering, informatisering
 • ethiek en integriteit, wet- en regelgeving

Deloitte richt zich op fusies, planning & control (BBP), bedrijfsvergelijkingen, kwaliteitstrajecten (onder andere integriteit, ISO, INK).

Vraag vrijblijvend meer informatie aan

Contact

Rein-Aart van Vugt
Partner
Tel: +31 (0)6 11 00 23 52
Tel: +31 (0)88 288 25 81 (secr)
LinkedIn Rein-Aart van Vugt

Nieuwsbrief/ Links

 • Nieuwsbrief Publieke Zaken
 • Water
  Deloitte Energy & Utilities Group
 • Cursusoverzicht Deloitte Academy

Lees ook

 • Checklist Jaarverslaggeving Waterschappen
  Hier kunt u de gratis checklist Jaarverslaggeving Waterschappen aanvragen.
 • Handboek Jaarrekening Waterschappen 2011
  Het Handboek Jaarrekening Waterschappen 2011 is gebaseerd op het BBVW. Deze publicatie is tot stand gekomen met medewerking van medewerkers van diverse waterschappen

Deloitte RSS feed  Deloitte YouTube  Deloitte Google+  Deloitte Facebook  Deloitte LinkedIn  Deloitte Twitter 

© 2014. See legal for more information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see deloitte.nl/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.

In The Netherlands the services are provided by independent subsidiaries or affiliates of Deloitte Holding B.V., an entity which is registered with the trade register in The Netherlands under number 40346342.