This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mail Print deze pagina

Openbare orde en veiligheid

Meer dan blauw op straat?

Veiligheid is een breed (maatschappelijk) vraagstuk dat vraagt om een integrale aanpak. Dit heeft veel gevolgen voor de wijze waarop de verschillende partijen die voor deze veiligheid zorg dragen, opereren. Nu is er sprake van grote versnippering, verkokering en bureaucratie, ondanks alle initiatieven om dit tegen te gaan. Kenmerkend in deze initiatieven is het ontbreken van onderlinge samenhang, eenduidige gerichtheid en onderling versterkende effecten. De verschillende kolommen (politie, brandweer, veiligheidsregio’s, GHOR/GGD, ministeries, gemeenten) worden veelal afzonderlijk bekeken, terwijl het veiligheidsvraagstuk de kolommen overstijgt.

Maatschappelijke trends rond Openbare Orde en Veiligheid

Wij zien een aantal maatschappelijke trends rond Openbare Orde en Veiligheid die een sterke invloed hebben op de inrichting en werking van de verschillende organisaties die hierin werkzaam zijn:

  • Mondige en kritische burger: door toename van beschikbare informatie kan en wil de burger beter geïnformeerd zijn
  • Verwevenheid, vervagende grenzen: door globalisering, toenemende mobiliteit, opkomst van virtuele communities en toenemend belang van netwerkstructuren vervagen traditionele grenzen en nemen de onderlinge verwevenheid en afhankelijkheid toe
  • Meer blauw op straat: een toenemend gevoel van onveiligheid en toegenomen politieke en media-aandacht voor dit onderwerp leiden tot behoefte aan meer blauw op straat en roep om daadkrachtig optreden
  • Informatisering: door onder meer digitalisering/visualisering en de opkomst van social media wordt steeds meer informatie gedeeld (toename van informatiebronnen en -dragers) en ontstaan andere vormen van (samen)werken. Dit biedt kansen, maar ook bedreigingen (zoals cybercrime en schending van privacy)

Deloitte aanpak

Deloitte kan vanuit de volle breedte van deze vraagstukken een gedegen visie en werkende oplossingen bieden. Wij ondersteunen vele klanten in de veiligheidsketen. Uit ervaring weten wij hoe samenwerking tussen alle partijen kan leiden tot meer veiligheid - sociaal, digitaal en fysiek. Deloitte weet als geen ander voor welke uitdagingen u staat. Onze expertise stelt ons in staat u daarbij optimaal te ondersteunen.

Vraag vrijblijvend meer informatie aan

Focus op

  • Trainingsprogramma opsporing en digitalisering
    Voor tactisch rechercheurs en leidinggevenden.

Contact

Roelant Reijmerink
Director
Tel: +31 (0)88 288 10 67
Tel: +31 (0)88 288 01 96 (secr)
LinkedIn Roelant Reijmerink Twitter Roelant Reijmerink

Lees ook

Deloitte RSS feed  Deloitte YouTube  Deloitte Google+  Deloitte Facebook  Deloitte LinkedIn  Deloitte Twitter 

© 2014. See legal for more information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see deloitte.nl/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.

In The Netherlands the services are provided by independent subsidiaries or affiliates of Deloitte Holding B.V., an entity which is registered with the trade register in The Netherlands under number 40346342.