This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mail Print deze pagina

Branches

Wij begrijpen uw behoefte

Deloitte, Accountancy, Belastingadvies, Consulting, Financiëel adviesBij Deloitte staat de klant centraal. Onze klantenkring is divers: in Nederland bedienen we een groot aantal MKB-bedrijven en grotere (multinationale) concerns, in zowel de profit als de overheids- en non-profit-sector.

Om onze klanten beter te kunnen begrijpen, hebben we onze deskundigheid geclusterd in gespecialiseerde, multidisciplinair opererende 'branchegroepen'. Op die manier heeft u altijd een specialist met kennis van en ervaring in uw branche tegenover u zitten.

Onze expertise spreidt zich uit over de volgende branches en sectoren:

Consumentenmarkt

Trends en ontwikkelingen, behoeften en vraagstukken uit uw branche bepalen ons dagelijkse speelveld binnen de hele waardeketen gericht op de consumentenmarkt.

Chemie

Deloitte helpt chemische bedrijven meerwaarde te creëren, van het managen van intellectueel eigendom tot het managen van talent en van risicomanagement tot vermindering van werkkapitaal

Energie & resources

Onze specialisten bieden geïntegreerde oplossingen voor energie- en nutsbedrijven, en olie- en gasbedrijven.

Financiële instellingen

Deloitte richt zich op financiële instellingen in Nederland. Hieronder vallen banken, verzekeraars en intermediairs, pensioenfondsen en beleggingsfondsen.

Gezondheidszorg

De fiscus ziet de zorgsector steeds meer als een 'gewone bedrijfstak' en reduceert de toepassing van vrijstellingen. Daardoor is steeds meer fiscale expertise nodig.

Life sciences

Deloitte adviseert Life sciences bedrijven, gebruikmakend van haar diepgaande kennis binnen de bedrijfstakken voor de farmacie, biotechnologie en medische apparatuur

Maakindustrie

Deloitte heeft zowel functionele als sectorspecifieke kennis, een zowel lokaal als wereldwijd bereik en een goed inzicht in de verhouding tussen idee en uitvoering.

Publieke sector

Met onze brede adviespraktijk (Management, ICT, Risk en Tax) kunnen wij een echte strategische partner voor u zijn.

Real Estate

Wij denken met u mee, komen met nieuwe aanpakken, oplossingen, structuren en reiken nieuwe alternatieven aan. Waar nodig begeleiden wij ook bij implementatie.

Technologie, media en telecommunicatie

Wij zijn actief op het gebied van het Internet, software, hardware, telecommunicatie en netwerken, halfgeleiders en mediabedrijven.

Transport

De Deloitte Shipping & Ports Group is o.a. gespecialiseerd in financiële structuren, tonnageregime en tax efficient vessel acquisition structures.

 

 

Contact

Bel ons op +31 (0)88 288 28 88

e-mail Deloitte Contact met Deloitte
offerteaanvraag bij Deloitte Offerteaanvraag
vestigingen van Deloitte Onze vestigingen

Actuele berichten

 • SiSa (Single information Single audit) - 18 november 2014
  Verbeter het financieel beheer van uw gemeente
 • Grondexploitatie - 13 november 2014
  Binnen één dag op de hoogte van de actuele ontwikkelingen op het gebied van grondexploitatie.
 • Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) - 30 oktober 2014
  Welke gevolgen hebben deze concreet voor uw jaarrekening? Bent u er klaar voor? Met deze cursus bent u in 1 dag helemaal op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.
 • Stresstest Lokaal Bestuur - 2 en 9 oktober, 11 december 2014
  In deze driedaagse interactieve cursus leert u om zelf de stresstest voor uw eigen gemeente te maken op basis van de jaarrekening 2012 van uw gemeente.
 • Stresstest Onderwijs voor Funderend Onderwijs - 13 mei en 1 juli 2014
  In deze interactieve cursus leert u om zelf de stresstest voor uw eigen onderwijsinstelling te maken op basis van de jaarrekening 2012 van uw onderwijsinstelling.

Deloitte RSS feed  Deloitte YouTube  Deloitte Google+  Deloitte Facebook  Deloitte LinkedIn  Deloitte Twitter 

© 2014. See legal for more information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see deloitte.nl/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.

In The Netherlands the services are provided by independent subsidiaries or affiliates of Deloitte Holding B.V., an entity which is registered with the trade register in The Netherlands under number 40346342.