This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mail Print deze pagina

Jeugd en Gezin

Transitie Jeugdzorg in beeld

Jeugd en gezinVanaf 2014 worden gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg.  De Wet zorg voor Jeugd vormt het nieuwe kader op grond waarvan gemeenten verantwoordelijk worden.

De Deloitte Jeugdzorg aanpak

De complexe transitie vraagt om een gedegen voorbereiding vanaf vandaag. Wij helpen u graag bij deze voorbereidingen met de Jeugdzorg Transitiekaart. Hierin worden de stappen beschreven die gezet moeten worden in 2011, 2012 en 2013 om tijdig gereed te zijn voor deze opgave.

Wij adviseren gemeenten, provincies, jeugdzorgaanbieders en Bureaus Jeugdzorg bij het vormgeven van de transitie, het schrijven van een transitieplan of het opstellen van een visiedocument.

Waarom Deloitte?

Onze adviseurs beschikken niet alleen over kennis van de jeugdzorg, maar zijn ook goed op de hoogte van de ontwikkelingen inzake de decentralisatie van begeleiding en de Wet werken naar vermogen. Vanuit deze expertise kunnen wij u helpen bij het ontwikkelen van een integrale aanpak.

Deloitte Gezondheidszorg kent de volgende onderdelen:

AWBZ
Benchmark Zorg

Vraag vrijblijvend meer informatie aan

Contact

Han Van Midden
Senior Manager
+31 (0)6 83 55 51 67
+31 (0)88 288 80 32
HvanMidden@deloitte.nl
LinkedIn Han Van Midden

Garrit Schumacher
Senior Consultant
+31 (0)6 10 99 94 67
+31 (0)88 288 46 70
GSchumacher@deloitte.nl
LinkedIn Garrit Schumacher

e-mail Deloitte Contact met Deloitte
offerteaanvraag bij Deloitte Offerteaanvraag
vestigingen van Deloitte Onze vestigingen


Blijf op de hoogte

Nieuwsbrief Zorgsignalen
Cursusoverzicht Deloitte Academy

Deloitte RSS feed  Deloitte YouTube  Deloitte Google+  Deloitte Facebook  Deloitte LinkedIn  Deloitte Twitter 

© 2014. See legal for more information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see deloitte.nl/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.

In The Netherlands the services are provided by independent subsidiaries or affiliates of Deloitte Holding B.V., an entity which is registered with the trade register in The Netherlands under number 40346342.