This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mail Print deze pagina

AWBZ en zorgsector

Veilig werken in een netwerkeconomie

In de netwerkeconomie handelt u steeds meer af via internet, intranet of zelfs extranet. De veiligheid van uw communicatie, transacties en informatie mag daarbij niet in het gedrang komen. Security Services heeft verschillende producten en diensten ontwikkeld die veilig werken in een netwerkeconomie mogelijk maken.

Transitie AWBZ-Wmo zorgaanbieders

De extramurale begeleiding wordt gedecentraliseerd naar gemeenten en vanuit de AWBZ naar de Wmo overgebracht. Voor veel zorgaanbieders betreft de extramurale begeleiding tussen 5 tot 20% van de jaaromzet. Reden om deze transitie goed voor te bereiden. Het team van Deloitte ondersteunt uw organisatie bij het in beeld brengen van de mogelijke consequenties. Allereerst zetten wij de feiten en cijfers voor u op een rijtje (zoals % omzet, aantal cliënten en aantal aflopende indicaties).

Daarnaast maken we – samen met uw organisatie – een overzicht van de consequenties van de decentralisatie van de extramurale begeleiding voor uw organisatie: voor uw strategie, dienstenpakket, innovatie, medewerkers, relatiemanagement gemeenten, communicatie en vervoer.

We ondersteunen uw organisatie bij het opstellen van een actieplan en treden op als procesmanager bij het uitvoeren daarvan. Ook kunnen wij uw organisatie ondersteunen bij het optimaliseren van het vervoer. Daarnaast hebben wij uitgebreide ervaring met het uitvoeren van innovatieworkshops voor nieuwe producten die perfect aansluiten bij de vraag van gemeenten over een samenhangend aanbod tussen zorg en welzijn.

Deloitte Gezondheidszorg kent de volgende onderdelen:

Jeugdzorg
Benchmark Zorg

Vraag vrijblijvend meer informatie aan

In het nieuws

  • ExternalURL
    Decentralisatie goed voor belastingbetaler
    Lees het artikel van Karina Kuperus en 
Marijke Ploegman in het FD

Deloitte RSS feed  Deloitte YouTube  Deloitte Google+  Deloitte Facebook  Deloitte LinkedIn  Deloitte Twitter 

© 2014. See legal for more information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see deloitte.nl/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.

In The Netherlands the services are provided by independent subsidiaries or affiliates of Deloitte Holding B.V., an entity which is registered with the trade register in The Netherlands under number 40346342.