This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mail Print deze pagina

Basel III

De ultieme uitdaging voor banken voor de komende jaren

De kern van Basel III is dat banken veel meer kapitaal en liquiditeit moeten aanhouden tegenover hun uitstaande beleggingen dan tot nu toe. De regels worden vanaf 2013 geleidelijk ingevoerd en moeten uiteindelijk in 2019 volledig van kracht zijn. De impact is naar verwachting zodanig groot dat gedegen oriëntatie reeds nu geboden is.

In de zomer van 2007 ontstonden grootschalige wanbetalingen op Amerikaanse hypotheekleningen. De banken werden wereldwijd hard geraakt door het domino-effect dat resulteerde. Een grote financiële crisis volgde welke zich verder ontwikkelde in een economische crisis en heeft ertoe geleidt dat regelgevende instanties de kapitaal vereisten van Basel I en Basel II hebben onderzocht.

Nieuw kapitaalakkoord: Basel III

Sinds juli 2008 is het Basel Committee for Banking Supervision bezig om een nieuw kapitaalakkoord te definiëren voor banken in de wereld (het zogenaamde Basel III). Als gevolg hiervan heeft de Europese Commissie tot nu toe een drietal Capital Requirements Directives uitgebracht met concrete acties en eisen op het gebied van risico-, kapitaals- en liquiditeitmanagement binnen een bank.

De nieuwe vereisten, onderdeel van Basel III, hebben als doel om de kwaliteit en de hoogte van kapitaal reserves van de banken te verbeteren. De kapitaalvereisten van bepaalde producten stijgen en banken worden aangemoedigd om extra kapitaal buffers te creëren gedurende goede economische omstandigheden zodat ze beter zijn gepositioneerd om verliezen gedurende perioden van economische stres te absorberen. Banken die niet voldoen aan de extra buffer of hier niet voldoende aan voldoen zullen worden beperkt in de mogelijkheid om dividend of prestatie gerelateerde bonussen te betalen.

Impact Basel III op liquiditeitsmanagement

Behalve het aanscherpen van de kapitaal vereisten heeft Basel III ook een grote impact op het liquiditeitsmanagement. De nieuwe liquiditeitstandaarden zijn gebaseerd op een stress test. Verder introduceert Basel III nieuwe lange termijn liquiditeitstandaarden die de mismatch tussen looptijden van activa en passiva verminderen. Hieronder zullen aanscherpingen ten opzichte van Basel II kort uiteengezet worden.

Banken zullen de komende jaren, formeel van 2013, maar waarschijnlijk al eerder, fors moeten reserveren. Op basis van de huidige regels hoefden zij maar 2 procent kapitaal aan te houden tegenover hun uitstaande beleggingen, dat wordt nu met Basel III verhoogd naar 7 procent (4,5 procent harde buffer en een extra 2,5 procent marge voor in slechte tijden). Dat betekent dat banken hun winsten van de komende jaren niet zullen uitkeren, maar aan hun kapitaalbuffers zullen toevoegen. Ook zullen veel banken via aandelenemissies extra geld moeten aantrekken om aan de nieuwe eisen te voldoen

Contact

Eelco Schnezler
Director
+31 (0)88 288 52 20
eschnezler@deloitte.nl
LinkedIn Eelco Schnezler 

Relevante links

  • ExternalURL
  • ExternalURL
  • ExternalURL
  • ExternalURL
  • ExternalURL

Deloitte RSS feed  Deloitte YouTube  Deloitte Google+  Deloitte Facebook  Deloitte LinkedIn  Deloitte Twitter 

© 2014. See legal for more information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see deloitte.nl/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.

In The Netherlands the services are provided by independent subsidiaries or affiliates of Deloitte Holding B.V., an entity which is registered with the trade register in The Netherlands under number 40346342.