This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mail Print deze pagina

Effecten van de economische teruggang op energie- en nutsbedrijven

Energie- en nutsbedrijven

De recessie zal zich gaandeweg uitbreiden naar steeds meer sectoren in onze economie. Verlaging van economische activiteit daar, zal ongetwijfeld leiden tot een afname van de vraag naar energie. Naar verwachting zal de mondiale vraag naar olie volgend jaar voor het eerst sinds 1983 afnemen. Dit wordt met name veroorzaakt door de vertraging van de groei in opkomende markten. In de ontwikkelde landen, waar de energiemarkt te beschouwen is als verzadigd, zal er echter altijd een relatief hoge basisvraag naar energie blijven bestaan om de economie draaiende te houden. Toch zal uw energiebedrijf op een aantal fronten worden geconfronteerd met de gevolgen van de recessie.

Faillissementen van uw zakelijke afnemers hebben uiteraard direct hun weerslag op uw afzet. Het belang van het inschatten van ‘counter party risk’ bij het afsluiten en verlengen van contracten neemt toe. Door de hoge volatiliteit van de olieprijs wordt u geconfronteerd met fluctuaties in omzet en marges. Dit zal ook tot uitdrukking komen in de waarde en risico-ontwikkeling van uw trading portfolio’s. Afhankelijk van deze ontwikkeling kan een herijking van het risk management beleid nodig zijn. Veel energiebedrijven investeren via joint venture constructies. Financieringsproblemen bij joint venture partners kunnen de continuïteit van investeringen in gevaar brengen. Wat geldt voor het inschatten van ‘counter party risk’ van afnemers geldt ook voor dat van partners en (strategische) leveranciers in investeringsprojecten.

De aanpak van Deloitte

Deloitte is de ideale partner in deze tijden van economische teruggang. Onze kennis van de markt wordt gebundeld om u te ondersteunen met een geïntegreerde benadering voor een snel inzicht in uw situatie, en om u te helpen een gericht plan op te stellen en uit te voeren. Ons geïntegreerde dienstenaanbod richt zich op het optimaliseren van uw business portfolio, het bewaken van kosten, het beheersen van risico’s, het optimaliseren van belastingen en het verbeteren van kasstromen en financiering.

Waarom Deloitte?
  • Wij brengen binnen 2 tot 4 weken de pijnpunten en mogelijkheden voor uw volledige organisatie in kaart
  • De analyse van uw organisatie in handen van één vertrouwde partner die alle disciplines in huis heeft: één team, alle invalshoeken, één compleet overzicht
  • We hebben de kracht om de bevindingen ook daadwerkelijk te implementeren
Contact

Als u wilt weten hoe Deloitte u kan bijstaan in de huidige economische teruggang kunt u contact opnemen met:

Oscar Snijders
Mobiel: +31 (0)6 20 25 20 88
Assistente: +31 20 582 53 13

Stefan de Kruijf
Mobiel: +31 (0)6 12 01 14 59
Assistente: +31 20 454 70 20

Pagina laatst gewijzigd op

Deloitte RSS feed  Deloitte YouTube  Deloitte Google+  Deloitte Facebook  Deloitte LinkedIn  Deloitte Twitter 

© 2014. See legal for more information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see deloitte.nl/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.

In The Netherlands the services are provided by independent subsidiaries or affiliates of Deloitte Holding B.V., an entity which is registered with the trade register in The Netherlands under number 40346342.