This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mailadres Print deze pagina

Waarde onderneming

Wat is de waarde van uw onderneming en hoe kunt u meer waarde creëren?

Er zijn verschillende manieren om de waarde van een onderneming te berekenen. Daarnaast moet ook rekening worden gehouden met gangbare prijszettingsformules op een bepaald moment voor een bepaald type bedrijf.

Rekening houdende met deze insteek, kan ook expliciet worden gewerkt aan de verhoging van de waarde van uw onderneming.

Een tweetal algemeen erkende waarderingsmethodes zijn:

 • Substantiële waarde: dit is een waarderingsmethode gebaseerd op de activa & passiva die in uw onderneming aanwezig zijn. 
 • Rendementswaarde: dit is een methode waarbij vnl. wordt gekeken naar het rendement dat uw onderneming genereert.

Los van de theoretische waarde van een onderneming, wordt in de praktijk vaak gekeken naar de op dat moment geldende prijszettingsformules voor een bepaalde sector. Een aantal frequent gehanteerde formules zijn:

 • EBIT(DA)-multiple prijszetting;
 • Omzet-multiple prijszetting.

Sowieso zijn de toekomstige kasstromen van uw onderneming van groot belang. De kernvraag om aandeelhouderswaarde te verhogen luidt dus: in welke mate stijgen de kasstromen van de onderneming?

Het antwoord hierop is: dit is in functie van de effectiviteit van de gekozen strategie en de manier waarop deze wordt geïmplementeerd. Dus zal men door het meten van het al dan niet realiseren van de strategie een beeld kunnen vormen over de creatie van aandeelhouderswaarde.

Onze specialisten helpen u bij het vertalen van de strategie naar Key Performance Indicatoren (KPI’s), op basis van een vaste methodiek, geënt op de kmo. Door deze KPI’s via een gedegen rapportering goed op te volgen kan men waardecreatie vrijwaren. Deze rapportering kan bestaan uit een eenvoudige boordtabel of kan meer uitgebreide vormen aannemen om bvb. verschillende business units op te volgen.

Meer Kmo-update

 • Actualiteiten, februari 2014
  Deloitte Fiduciaire newsletter - Februari 2014 - Nr. 2
 • Actualiteiten, januari 2014
  Deloitte Fiduciaire newsletter - Januari 2014 - Nr. 1
 • Actualiteiten, december 2013
  Deloitte Fiduciaire newsletter - December 2013 - Nr. 11
 • Dialoog, nummer 12
  Magazine voor kmo-bedrijfsleiders - winter 2013 - Nr. 12
 • Actualiteiten, november 2013
  Deloitte Fiduciaire newsletter - November 2013 - Nr. 10
Material on this website is © 2014 Deloitte Global Services Limited, or a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, or one of their affiliates. See Legal for copyright and other legal information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see www.deloitte.com/about for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms.

Get connected

 

More on Deloitte
Learn about our site