This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mailadres Print deze pagina

Verkoop: enige optie?

Is een verkoop uw enige optie?

U werkt niet eeuwig. Daarom is het opportuun om even na te denken over het toekomstig aandeelhouderschap van uw onderneming. Er zijn namelijk verschillende mogelijkheden:

 • U blijft zelf eigenaar.
 • Uw kinderen of erfgenamen worden eigenaar.
 • Het management wordt eigenaar.
 • Een derde wordt eigenaar.

Hoe regelt u dat dan?

U kunt zich, afhankelijk van het scenario dat zich aandient, op verschillende manieren voorbereiden.

 • U blijft zelf eigenaar:
  • U maakt een onderscheid tussen management en aandeelhoudersschap.
  • U structureert het bedrijfspatrimonium zodat het risico wordt beperkt.
  • U definieert duidelijk de organisatie van uw bedrijf.
  • U werkt een plan uit om de key players van uw organisatie aan u te binden.
 • Uw kinderen worden eigenaar:
  • Analyseer de capaciteiten van uw opvolgers.  Kies de juiste man of vrouw voor de juiste job
  • Organiseer duidelijke communicatie met alle stakeholders.
  • Werk een goed uitgedacht familiecharter uit.
 • Het management wordt eigenaar:
  • De kennis van het bedrijf berust bij hen.  Zij starten met een voorsprong.
  • De confidentialiteit van de gesprekken wordt op deze manier extra gewaarborgd.
 • Een derde wordt eigenaar:
  • Werk aan een duidelijke verkoopsstrategie.
  • Organiseer uw management zodat de overnemer vertrouwen heeft in het bedrijf.
  • Zorg voor een goede financiële rapportering zodat voor een overnemer duidelijkheid bestaat over de precieze rendabiliteit van (de verschillende afdelingen van) uw bedrijf.

Deloitte Fiduciaire helpt u bij het opzetten van de juiste structuur om de continuïteit van uw onderneming te waarborgen.

Meer Kmo-update

 • Actualiteiten, februari 2014
  Deloitte Fiduciaire newsletter - Februari 2014 - Nr. 2
 • Actualiteiten, januari 2014
  Deloitte Fiduciaire newsletter - Januari 2014 - Nr. 1
 • Actualiteiten, december 2013
  Deloitte Fiduciaire newsletter - December 2013 - Nr. 11
 • Dialoog, nummer 12
  Magazine voor kmo-bedrijfsleiders - winter 2013 - Nr. 12
 • Actualiteiten, november 2013
  Deloitte Fiduciaire newsletter - November 2013 - Nr. 10
Material on this website is © 2014 Deloitte Global Services Limited, or a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, or one of their affiliates. See Legal for copyright and other legal information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see www.deloitte.com/about for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms.

Get connected

 

More on Deloitte
Learn about our site