This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mailadres Print deze pagina

Risicokapitaal

Mag u zich aan risicokapitaal wagen?

Er werd de voorbije jaren in toenemende mate gesproken van toetrede van risicokapitaal in de omgeving van familiale bedrijven/kmo’s. Het type risicokapitaalverschaffer kan hierbij sterk verschillen, net als de manier waarop kapitaal wordt verschaft en de visie die wordt aangehouden. Bekijk daarom goed de voor- en nadelen van deze financieringsvorm. Enkele voorbeelden:

+ toegang tot een netwerk;
+ staat open voor minderheidsparticipaties;
+ staat open voor grotere bedragen;
+ kan uw onderneming helpen in de groei naar maturiteit;
+ wordt gestuwd door de overheid (cf. Arkimedes-regeling)

- niet altijd operationele ondersteuning;
- soms tragere aanpak;
- vaak slechts oplossing op korte (of middellange) termijn;
- kan leiden tot beslissingen die niet stroken met de langetermijnstrategie van de onderneming

Laat u goed begeleiden bij het selecteren van de geschikte risicokapitaalverschaffer, net als bij de onderhandeling van de modaliteiten en de strategie die hiermee gepaard gaat.

Meer Kmo-update

 • Actualiteiten, februari 2014
  Deloitte Fiduciaire newsletter - Februari 2014 - Nr. 2
 • Actualiteiten, januari 2014
  Deloitte Fiduciaire newsletter - Januari 2014 - Nr. 1
 • Actualiteiten, december 2013
  Deloitte Fiduciaire newsletter - December 2013 - Nr. 11
 • Dialoog, nummer 12
  Magazine voor kmo-bedrijfsleiders - winter 2013 - Nr. 12
 • Actualiteiten, november 2013
  Deloitte Fiduciaire newsletter - November 2013 - Nr. 10
Material on this website is © 2014 Deloitte Global Services Limited, or a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, or one of their affiliates. See Legal for copyright and other legal information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see www.deloitte.com/about for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms.

Get connected

 

More on Deloitte
Learn about our site