This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mailadres Print deze pagina

Aandeelhouders

Wat zijn de spelregels voor samenwerkende aandeelhouders?

Samen ondernemen betekent het delen van bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Dat impliceert ook dat u een stuk controle uit handen geeft.

Aandeelhouders kunnen andere visies en uiteenlopende, soms zelfs tegenstrijdige belangen hebben. Sommige aandeelhouders willen vroeg of laat hun participatie verzilveren, terwijl anderen hun activiteit in de vennootschap willen bestendigen. Brengt de intrede van een nieuwe generatie geen spanningen teweeg tussen de bestaande vennoten? 

Wat moet gebeuren indien één van de vennoten vroegtijdig zou overlijden? Wat indien een aandeelhouder overstapt naar een concurrerende onderneming?

Aandeelhouders maken best in een vroeg stadium al een aantal duidelijke afspraken. Zo vermijden ze dat externe factoren de continuïteit en de samenhang van de vennootschap in gevaar brengen. Dat geldt evenzeer voor familiale ondernemingen waar bevoegdheidsverdeling en generatiewissels best tijdig geregeld worden.

Onze juristen staan u met raad en daad bij voor het opstellen van ondermeer:

 • aandeelhoudersovereenkomsten
 • familiecharters
 • vennootschapsstatuten
 • ...

Meer Kmo-update

 • Actualiteiten, februari 2014
  Deloitte Fiduciaire newsletter - Februari 2014 - Nr. 2
 • Actualiteiten, januari 2014
  Deloitte Fiduciaire newsletter - Januari 2014 - Nr. 1
 • Actualiteiten, december 2013
  Deloitte Fiduciaire newsletter - December 2013 - Nr. 11
 • Dialoog, nummer 12
  Magazine voor kmo-bedrijfsleiders - winter 2013 - Nr. 12
 • Actualiteiten, november 2013
  Deloitte Fiduciaire newsletter - November 2013 - Nr. 10
Material on this website is © 2014 Deloitte Global Services Limited, or a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, or one of their affiliates. See Legal for copyright and other legal information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see www.deloitte.com/about for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms.

Get connected

 

More on Deloitte
Learn about our site