This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mailadres Print deze pagina

Succesfactoren

Wat zijn uw kritische succesfactoren?

De keuze van de strategie is een belangrijke beslissing van de onderneming.  De effectiviteit van de strategie (leidt ze tot de gewenste resultaten?) moet constant worden getoetst. Ook de manier waarop de onderneming de strategie implementeert, moet worden opgevolgd.

Door het opstellen van een rapporteringsmodel kan men deze opvolging verzekeren. Een goed rapporteringsmodel sluit aan bij de strategie. Het verzekert ook dat iedere betrokkene binnen de organisatie de nodige informatie heeft om zijn activiteiten te beoordelen. Of het nu om management, operationeel uitvoerenden, bestuurders of aandeelhouders gaat.

Op basis van de Deloitte Value Map hebben we een methodiek op KMO-maat ontwikkeld om op een gestructureerde manier de strategie te vertalen in Kritische Performantie Indicatoren. Deze methodiek verzekert de cruciale link tussen de strategie en de operationele noden die daaruit volgen.

Eens de KPI’s zijn vastgelegd, worden de doelstellingen ervoor opgesteld. Het komt er dan op neer deze KPI’s op regelmatige wijze te beoordelen. De IT-specialisten van Deloitte Fiduciaire helpen u graag bij het opzetten en uitwerken van de benodigde rapportering.

Meer Kmo-update

 • Actualiteiten, februari 2014
  Deloitte Fiduciaire newsletter - Februari 2014 - Nr. 2
 • Actualiteiten, januari 2014
  Deloitte Fiduciaire newsletter - Januari 2014 - Nr. 1
 • Actualiteiten, december 2013
  Deloitte Fiduciaire newsletter - December 2013 - Nr. 11
 • Dialoog, nummer 12
  Magazine voor kmo-bedrijfsleiders - winter 2013 - Nr. 12
 • Actualiteiten, november 2013
  Deloitte Fiduciaire newsletter - November 2013 - Nr. 10
Material on this website is © 2014 Deloitte Global Services Limited, or a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, or one of their affiliates. See Legal for copyright and other legal information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see www.deloitte.com/about for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms.

Get connected

 

More on Deloitte
Learn about our site