This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mailadres Print deze pagina

Internationaal groeien

Hoe internationaal groeien zonder kopzorgen?

Toenemende concurrentie en globalisering doen een ondernemer over de landsgrenzen heen kijken. De BRIC-landen groeien harder dan wij. Onze economie kan niet los gezien worden van de internationale context. In het buitenland spelen echter andere regels dan wat in België geldt. Succes van internationalisering hangt dan ook af van een goede voorbereiding en degelijke begeleiding op alle vlakken.

Deloitte Fiduciaire is ingebed in een internationaal netwerk. Dat maakt het mogelijk om de juiste omstandigheden te creëren voor uw stap naar het buitenland. Samen met onze buitenlandse collega’s geven wij u gepersonaliseerd advies. Ook de manier waarop u groeit kan op verschillende manieren ingevuld worden.

 • Zijn de buitenlandse activiteiten een afzonderlijke organisatie die volledig instaat voor haar eigen bestaan?  Hou houdt u daar controle op?
 • Ondersteunt u de buitenlandse organisatie  vanuit België op vlak van Finance, IT en HR?  Hoe zet u dat op?  Aan welke buitenlandse rapporteringverplichtingen moet u voldoen?
 • Bestaan er tussenvormen?
 • Kan outsourcing van bepaalde taken u helpen?

Deloitte Fiduciaire creëert samen met u een goed evenwicht tussen de controle die u op groepsniveau wenst en de buitenlandse autonomie.

Meer Kmo-update

 • Actualiteiten, februari 2014
  Deloitte Fiduciaire newsletter - Februari 2014 - Nr. 2
 • Actualiteiten, januari 2014
  Deloitte Fiduciaire newsletter - Januari 2014 - Nr. 1
 • Actualiteiten, december 2013
  Deloitte Fiduciaire newsletter - December 2013 - Nr. 11
 • Dialoog, nummer 12
  Magazine voor kmo-bedrijfsleiders - winter 2013 - Nr. 12
 • Actualiteiten, november 2013
  Deloitte Fiduciaire newsletter - November 2013 - Nr. 10
Material on this website is © 2014 Deloitte Global Services Limited, or a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, or one of their affiliates. See Legal for copyright and other legal information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see www.deloitte.com/about for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms.

Get connected

 

More on Deloitte
Learn about our site