This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mailadres Print deze pagina

Aandeelhouderswaarde

Hoe creëert u aandeelhouderswaarde in uw bedrijf?

Aandeelhouderswaarde wordt niet alleen gemeten op basis van financiële gegevens. Een aantal andere indicatoren zoals marktaandeel, asset efficiency, corporate governance, menselijke dynamiek... zijn minstens even belangrijk.

De hamvraag is dan ook: in welke mate zijn de toekomstige kasstromen en dus de waarde van de onderneming gestegen? Dit wordt bepaald door de effectiviteit van de gekozen strategie en de manier waarop deze strategie wordt uitgevoerd. Dus kan men door het meten van het al dan niet realiseren van de strategie een beeld vormen over de mate van creatie van aandeelhouderswaarde.

Meten is weten. Onze IT-specialisten bij Deloitte Fiduciaire helpen u bij het vertalen van de strategie naar Kristische Performantie Indicatoren (KPI’s), op basis van een vaste methodiek, geënt op een kmo. 

Door deze KPI’s goed op te volgen kan men waardecreatie vrijwaren. Deze rapportering kan bestaan uit eenvoudige boordtabellen, of kan een meer complexe vorm aannemen indien verschillende business units in hun deelaspecten dienen te worden opgevolgd. In beide gevallen hebben we de experten in huis om u te begeleiden.

Meer Kmo-update

 • Actualiteiten, februari 2014
  Deloitte Fiduciaire newsletter - Februari 2014 - Nr. 2
 • Actualiteiten, januari 2014
  Deloitte Fiduciaire newsletter - Januari 2014 - Nr. 1
 • Actualiteiten, december 2013
  Deloitte Fiduciaire newsletter - December 2013 - Nr. 11
 • Dialoog, nummer 12
  Magazine voor kmo-bedrijfsleiders - winter 2013 - Nr. 12
 • Actualiteiten, november 2013
  Deloitte Fiduciaire newsletter - November 2013 - Nr. 10
Material on this website is © 2014 Deloitte Global Services Limited, or a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, or one of their affiliates. See Legal for copyright and other legal information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see www.deloitte.com/about for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms.

Get connected

 

More on Deloitte
Learn about our site