This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mailadres Print deze pagina

4 op 5 winstgevende kmo's betalen in 2012 vennootschapsbelasting

Eind 2012 wisten 70% van de Belgische kmo een boekhoudkundige winst te realiseren 1 . Van deze groep ondernemingen heeft 81% vennootschapsbelasting betaald. Dat is maar liefst 6% meer dan in 2010 en 2011.

Meer dan de helft van de winstgevende Belgische kmo’s betaalde minstens 26,7% vennootschapsbelasting. Een kwart van de winstgevende bedrijven betaalde zelfs meer dan het normale tarief van 33,99%.

Een kwart van de bedrijven in de dienstensector betaalt maar liefst 35,6% of meer vennootschapsbelasting. Het tekort aan fiscale incentives in deze sector en de massa aan verworpen uitgaven zijn hier mogelijke verklaringen.

Ook de doorsnee managementvennootschap, die momenteel sterk geviseerd wordt, betaalde 32,5% vennootschapsbelasting in 2012.

 

__________

1 Teneinde de impact van fiscale maatregelen correct te kunnen meten, beschouwen we enkel ondernemingen waarvan de jaarrekening afsluit op 31 december. 

Material on this website is © 2014 Deloitte Global Services Limited, or a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, or one of their affiliates. See Legal for copyright and other legal information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see www.deloitte.com/about for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms.

Get connected

 

More on Deloitte
Learn about our site