This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mailadres Print deze pagina

De referentiegroep

We hebben een referentiegroep van 2.480 vennootschappen (enkelvoudige jaarrekeningen) samengesteld die elk aan volgende voorwaarde voldoen:

 • De ondernemingen voldoen aan de going concern regel. Alle ondernemingen in vereffening werden uitgesloten.
 • Het recentste boekjaar van de onderneming sluit af tussen 30 september 2012 en 31 maart 2013.
 • De ondernemingen met een verlengd of verkort boekjaar werden niet weerhouden in de
  referentiegroep. Ratio’s berekend op basis van jaarrekeningen die een verlengd of verkort boekjaar vertegenwoordigen, geven immers een vertekend beeld van de reële financiële positie en rentabiliteit van de onderneming. 

Voor elke analyse en elke kernratio hebben we de hoogste 3% en de laagste 3% waarnemingen niet in de benchmark opgenomen 1. Extreme waarden vertekenen immers de kwartielwaarden en dus ook het globale financiële portret. Het zesde kengetal “loonlast / toegevoegde waarde” berekenen we bovendien enkel voor de ondernemingen die personeel tewerkstellen. 

De grafiek hieronder geeft de samenstelling van onze referentiegroep weer:

 • 51% van de ondernemingen in de referentiegroep stelt geen personeel tewerk. 30% van de bedrijven stelt minder dan 10 personeelsleden te werk. 15% van de ondernemingen heeft een personeelsbestand van 11 tot 50 personen. 4% van de referentieondernemingen stelt meer dan 50 personeelsleden te werk. 
 • 97 % van de ondernemingen realiseert een omzet van 25 miljoen EUR of minder. De meerderheid, zijnde 88%, realiseert maximaal 6,25 miljoen EUR omzet op jaarbasis.
 • We onderscheiden volgende leeftijdscategorieën:
  • 35% van de ondernemingen is minder dan 10 jaar actief in hun sector.
  • 78% van de ondernemingen is minder dan 25 jaar actief in hun sector.
  • 22% van de ondernemingen is reeds meer dan 25 jaar actief in hun sector.
 • 67% van de ondernemingen maakt deel uit van een groep.
 • Maar liefst 85% van de ondernemingen heeft een familiaal karakter. Dat zijn ondernemingen waarbij meer dan de helft van de aandelen in het bezit is van één familie en meer dan de helft van de bestuurders ook deel uitmaakt van die familie.
 • 39% van de ondernemingen binnen de referentiegroep zijn holding-, patrimoniumen managementvennootschappen. 61% zijn exploitatievennootschappen actief in de bouw, industrie, handel, landbouw & voeding of de dienstensector.

__________

1 Ook alle ratiowaarden waarbij in de noemer een nulwaarde verrekend zou moeten worden, zijn niet in de benchmark opgenomen.

Material on this website is © 2014 Deloitte Global Services Limited, or a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, or one of their affiliates. See Legal for copyright and other legal information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see www.deloitte.com/about for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms.

Get connected

 

More on Deloitte
Learn about our site