This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mailadres Print deze pagina

KMO Kompas

9 financiële sleutels om uw onderneming te sturen


Via het jaarlijks KMO Kompas brengt Deloitte Fiduciaire de financiële en operationele performantie van de Belgische kmo’s in kaart. In deze 9de uitgave wordt een referentiegroep van bijna 2.500 vennootschappen vergeleken aan de hand van 9 financiële kengetallen. Dit onderzoek, gebaseerd op zowel publieke als niet-publieke gegevens, biedt dan ook een goede en waarheidsgetrouwe benchmark om uw bedrijf aan te toetsen. In navolging van de vorige acht edities meet het KMO Kompas 2013 de impact van de crisis door de financiële indicatoren van eind 2012 te vergelijken met enerzijds eind 2011 en anderzijds met de cijfers van 2007, het laatste jaar voor het uitbreken van de crisis. In deze uitgave staan de meest opvallende conclusies beknopt weergegeven. Al deze informatie kunt u immers ook terugvinden op onze website www.kmokompas.be

Wilt u graag weten hoe uw onderneming zich positioneert binnen deze benchmark? 
Surf dan naar onze website om er het KMO Kompas van uw onderneming te laten
opmaken. 

In deze brochure is tevens onze jaarlijkse ‘tax footprint’ verwerkt. Deze fiscale voetafdruk is een doorlichting van de Belgische kmo-sector, die meet hoeveel een onderneming nalaat aan haar belangrijkste stakeholder tot een bepaalde financiële parameter, zoals de omzet of de EBITDA.

Wij hopen dat deze publicatie u van nut zal zijn en u waardevolle inzichten in de huidige
kmo-markt mag verschaffen!

Nikolaas Tahon
Managing Partner Deloitte Fiduciaire

Verwante links

  • Fiduciaire diensten
    Overzicht van de diensten van Deloitte Fiduciaire
Material on this website is © 2014 Deloitte Global Services Limited, or a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, or one of their affiliates. See Legal for copyright and other legal information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see www.deloitte.com/about for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms.

Get connected

 

More on Deloitte
Learn about our site