This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mailadres Print deze pagina

KMO - Bepaal de strategie van uw bedrijfswagen

Hoe gaat u te werk?

Stap 1

Bereken uw gewijzigd voordeel alle aard en de impact ervan op uw personenbelasting alsook de extra belasting in hoofde van de vennootschap, die de bedrijfswagen ter beschikking stelt.

Klik hier voor de berekening.

Voor een correcte berekening dient u volgende gegevens bij de hand te hebben:

  • Type brandstof
  • Cataloguswaarde, zijnde de facturatieprijs inclusief de waarde van de opties , zonder rekening te houden met toegestane kortingen (kortingen niet in mindering brengen) en verhoogd met de btw (btw op de facturatieprijs inclusief opties en zonder rekening te houden met kortingen). Ingeval het een occasiewagen betreft, wordt onder facturatieprijs verstaan de oorspronkelijke nieuwwaarde ( die zou zijn aangerekend bij verkoop aan een particulier)
  • CO2-uitstoot
  • Afstand van tussen uw woonplaats en plaats van tewerkstelling (> 25 km of <= 25 km)

Voor personenwagens van meer dan 1 jaar oud (te rekenen vanaf de eerste inschrijving van de wagen) wordt de cataloguswaarde met 6 % per jaar verminderd met een absoluut maximum van 30 %.

Stap 2

U stelt vast dat de belastingdruk dermate hoog is. Misschien is een privé-aankoop van de wagen een valabel alternatief.

Indien u de wagen privé bezit en dus alle kosten ervan privé draagt, heeft u volgende mogelijkheden:

  • Recuperatie van de kosten gerelateerd aan de beroepsmatig afgelegde kilometers vanwege de vennootschap (op basis van een forfait van 0,3352 EUR per kilometer of op basis van de werkelijke beroepskosten)
  • Verhuur van de wagen aan de vennootschap
  • Aangifte van de kosten gerelateerd aan de beroepsmatig afgelegde kilometers in uw aangifte personenbelasting

Wij kunnen u helpen bij het bepalen van het voor u meest voordelig alternatief

Stap 3

Indien u overweegt om de wagen over te kopen van uw vennootschap, dient ook rekening te worden gehouden met de Belasting op In Verkeersstelling (BIV). Ook de berekening van de BIV werd gewijzigd en dit met ingang van 1 maart 2012.

Bereken hier de kost aan BIV.

Material on this website is © 2014 Deloitte Global Services Limited, or a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, or one of their affiliates. See Legal for copyright and other legal information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see www.deloitte.com/about for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms.

Get connected

 

More on Deloitte
Learn about our site