This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mailadres Print deze pagina

Trends in de Transport- en logistieke sector

Het is algemeen geweten dat de situatie voor heel wat bedrijven in de transport- en logistieke sector bijzonder uitdagend is.
Recente wetswijzigingen bieden extra opportuniteiten voor controleurs en inspecteurs om onze sector nog meer onder de loep te nemen.
Sinds 1 januari 2013 zijn de BTW boetes aanzienlijk verhoogd en wordt de strijd tegen schijnzelfstandigheid verder opgevoerd
Inzake belastingcontroles en sociale inspecties is er een trend naar “super”controles die, in aanwezigheid van IT specialisten, het ganse bedrijfsproces van CMR over loonverwerking tot en met fakturatie onder de loep nemen.
Op de overnamemarkt zien we de grote spelers verder op zoek gaan naar opportuniteiten in lijn met hun strategie.
Tenslotte stellen we vast dat de kennis omtrent het transportrecht in onze sector nog beperkt is.


Waarom kiezen klanten voor Deloitte Fiduciaire als ze hierrond ondersteuning willen krijgen ?


Deloitte Fiduciaire heeft met zijn multidisciplinaire sectoradviseurs een unieke kennis opgebouwd rond onder andere volgende vraagstellingen vanuit de sector :

Loonkosten chauffeurs

 • Hoe kan ik de loonkost van mijn internationale chauffeurs nog verder optimaliseren ?

BTW

 • Welke specifieke BTW regels bij  nationaal, internationaal en intracommunautair goederenvervoer zijn op mijn transportbedrijf van toepassing ?
 • Welke impact heeft de nieuwe fakturatierichtlijn op mijn bedrijfsprocessen ?

CMR

 • Hoe is de schadevergoeding internationaal geregeld bij verlies van lading ?
 • Hoe is contaminatieschade geregeld ?
 • Wie betaalt accijnzen en BTW bij diefstal ?

Transportsoftware

 • Wie is aansprakelijk voor de geleden schade ten gevolge van het uitvallen van mijn rittenplanning ?

Overnames

 • Hoe ziet het overnamelandschap in mijn sector eruit ?


Rapportering

 • Hoe kan ik lege ritten toewijzen in mijn rapportering ?


Fiscale structurering

 • Hoe kan ik mijn logistiek centrum fiscaal optimaal structureren ?

Contact

Geert Sinnesael
gsinnesael@deloitte.com
+32 51 66 47 68

 

Patrick Gevaert
pgevaert@deloitte.com
+ 32 497 51 53 08

Dossier transport

 • Onderscheiden door kwaliteit en flexibiliteit
  De transportsector uitgelicht: vier sectorspelers aan het woord
Material on this website is © 2014 Deloitte Global Services Limited, or a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, or one of their affiliates. See Legal for copyright and other legal information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see www.deloitte.com/about for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms.

Get connected

 

More on Deloitte
Learn about our site