This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mailadres Print deze pagina

Green Energy

10% jaarlijks bruto rendement op zonnepanelen nog mogelijk?


Alles wat groene energie omvat bevindt zich vandaag in een moeilijke periode. Diverse artikels en persberichten bevestigen dit moeilijker klimaat. Groenestroomcertificaten voor zonnepanelen zijn onlangs nog maar eens gedaald. Dit resulteert in een langere terugverdientijd van ongeveer 11 à 12 jaar.


Particulieren, investeerders en ondernemers haken dikwijls af omwille van de langere periode die nodig is om de investering in zonnepanelen terug te verdienen. Deze opvatting is vaak te kortzichtig. Zonnepanelen hebben een levensduur van ongeveer 25 jaar. Als men de investering heeft terugverdiend, blijven er nog ruim 12 jaar over. Die periode na de terugverdientijd is een belangrijk element in het bepalen van het rendement. Dit netto jaarlijks rendement van zonnepanelen op vandaag (incl. nieuwe wetgeving april 2013) is +/- 7,5%.


Ondernemingen met een hoog elektriciteitsverbruik zoals veel productieondernemingen hebben een dubbel voordeel bij de installatie van zonnepanelen voor eigen gebruik. Enerzijds is er een enorme besparing naar aankoop elektriciteit wat als gevolg heeft dat er extra cash vrijkomt voor de activiteit of voor nieuwe investeringen. Stijgende elektriciteitsprijzen hebben dus weinig of geen invloed meer. Anderzijds brengt hun investering een bruto jaarlijks rendement op van +/- 10%.


Deloitte Fiduciaire kan u professioneel bijstaan bij de opmaak van een objectieve rendementsanalyse en het zoeken naar de meest optimale financiering. Een goed onderbouwd bankmemorandum is zeker geen overbodige luxe vandaag. Deloitte Fiduciaire zorgt voor een duidelijk financieel plan waarbij aandacht wordt geschonken aan het rendement alsook aan bancaire, financiële, fiscale, juridische en btw-aspecten die ervoor zorgen dat u als ondernemer een volledig beeld krijgt van de investering.


Zonnepanelen zijn nog altijd een interessante investering. Zeker voor ondernemingen met een hoge elektriciteitsfactuur. Bekijk hoeveel besparing elektriciteit en extra cash het voor uw onderneming oplevert. Deloitte Fiduciaire kan u hierbij professioneel bijstaan om de totale impact van uw investering objectief weer te geven.  

Contact

Lou Monsieurs

lmonsieurs@deloitte.com

+ 32 50 32 83 63

 

Material on this website is © 2014 Deloitte Global Services Limited, or a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, or one of their affiliates. See Legal for copyright and other legal information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see www.deloitte.com/about for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms.

Get connected

 

More on Deloitte
Learn about our site