This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mailadres Print deze pagina

Media

Technologie en media gaan hand in hand. Ingevolge de technologische ontwikkelingen die elkaar in sneltempo opvolgen, ziet de media-sector zich geplaatst voor enorme uitdagingen. Denken we maar aan de opkomst van de tablet, het alsmaar toenemend gebruik van internet en de immense populariteit van sociale netwerksites. 

Zullen internet en tablets het klassieke medium televisie verdringen? Wat met digitale televisie en het doorspoelen van reclame-blokken? Wordt televisiekijken via het internet de toekomst? Welke zijn de opportuniteiten van het internet voor de reclamewereld en hoe gaat zij om met sociale netwerk sites? Zullen bedrijven steeds meer overstappen op ‘virals’ om hun producten via het internet te promoten, of zal er veeleer gebruik gemaakt worden van onlinebannercampagnes waarbij naar potentiële adverteerders ook informatie wordt meegestuurd over het profiel en het surfgedrag van de bezoeker? Hoe zullen uitgeverijen en drukkerijen inspelen op de verschuiving van papier naar digitaal? 

Het betalend maken van digitale informatie blijkt een traag en moeizaam proces. Wat met auteursrechten, nu het internet toelaat om artikels klakkeloos over te nemen? In het huidig media-landschap bundelen bedrijven steeds vaker de krachten via samenwerkingen, fusies en overnames, maar ook voor kleine spelers zijn er mogelijkheden wanneer zij voldoende flexibel en innoverend zijn. 

Deloitte Fiduciaire heeft in diezelfde geest van dynamisme haar dienstverlening afgestemd op de kmo- spelers in de sector van technologie en media. Zo beschikken wij over een team van specialisten intellectuele eigendom die zich onde rmeer bekwaamd hebben in het opstellen van geheimhoudingsovereenkomsten, overeenkomsten inzake broncodebewaring en licentieovereenkomsten, advies en begeleiding bij handelsagentuur, distributieovereenkomsten ed, … 

Een aantal van onze fiscalisten heeft doorgedreven kennis inzake het opzetten en toepassen van tax shelter en fiscale begeleiding rond auteursrechten. Onze specialisten sociaal recht adviseren u wat onder de bepalingen van het auteursrecht valt en wat als arbeidsprestatie dient beschouwd te worden.

 Projectrapportering en projectopvolging: teneinde een vlotte toegang en beheersbaarheid van budgetten door productieleiders te garanderen, werd door het “Finance & IT” team van Deloitte Fiduciaire een rapport per productie (P&L, actuals versus budget, afwijkingen) ontwikkeld, gekoppeld aan de boekhouding.

 Jaarlijks organiseert Deloitte België, samen met Deloitte Nederland, het Fast50 event, waarbij de 50 snelstgroeiende technologiebedrijven uit de Benelux worden verkozen. De deelnemers kunnen zowel uit de private als de publieke sector komen en uit alle mogelijke technologie segmenten waaronder software, internet, biotech, life science, computers en randapparatuur, semi-conductors, communicatiemiddelen en -netwerken en de media en entertainment sector. Bedrijven die niet langer dan vijf jaar bestaan, kunnen deelnemen aan Fast50 in de categorie ‘Rising Star’. Jaarlijks worden ook de TMT ‘predictions’ voorgesteld, een studie die door Deloitte wereldwijd wordt uitgevoerd en waarbij sinds kort ook de Belgische consument wordt bevraagd rond zijn gebruik van mobiele toestellen. 

Uiteraard verliezen we ook de ‘klassieke’ dienstverlening niet uit het oog: btw. Welk btw-tarief is van toepassing, het opzetten van btw beslissingsbomen in een nationale en internationale context, en niet te vergeten de VAT-scan, een product waarbij de data vanuit uw boekhoudpakket voor een te bepalen periode onderworpen worden aan een aantal testen om na te gaan of uw transacties btw-matig correct verlopen.

Accounting: de boekhoudkundige verwerking van gegevens verloopt nu nog sneller en transparanter  dankzij de ‘Cloud accounting’ applicatie. Documenten worden gescand en opgeladen op een portaal, de verwerking gebeurt binnen de 48 uur en grafieken en analyses van key financials worden gerapporteerd, samen met alle belangrijke documenten, zoals BTW aangiftes, aangiftes in de vennootschapsbelasting, ed,… 

Budgettering en rapportering: Opmaak en rapportering van budgetten, inzicht verschaffen in de liquiditeitssituatie – en verwachtingen dankzij onze kas planner tool, inzicht verschaffen in de financiële situatie van een groep, dankzij onze kennis van consolidatie en het gebruik van gespecialiseerde consolidatiesoftware, inzicht verschaffen in de winstgevendheid per product(groep) via marge-analyses en analyses van kostenwatervallen, … 

Sociaal recht: Wat zijn de rechten en plichten verbonden aan een werknemersstatuut? Hoe contracteer ik over rechten? Onze specialisten social law begeleiden u bij de opmaak van contracten en nemen, indien nodig, de rol op van bemiddelaar (advies + verdediging) bij de beëindiging van arbeidsovereenkomsten.

 Transactie-ondersteuning: bijstand en advies bij fusies en overnames. Dankzij onze specifieke sectorkennis, ons multidisciplinair team en onze vooruitstrevende en op de noden van de sector afgestemde tools, mag Deloitte Fiduciaire reeds vele toonaangevende bedrijven uit de technologie en media sector tot haar klantenkring rekenen.

                             

 

Contact

Hilde De Boeck
hdeboeck@deloitte.com 
+3216314158

Material on this website is © 2014 Deloitte Global Services Limited, or a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, or one of their affiliates. See Legal for copyright and other legal information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see www.deloitte.com/about for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms.

Get connected

 

More on Deloitte
Learn about our site