This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mailadres Print deze pagina

Construction sector

Bedrijven doorheen de crisis helpen is een belangrijke doelstelling van het Regeerakkoord van de Vlaamse regering. Gezien het huidige economische klimaat blijft het cruciaal om in te zetten op maatregelen die onze ondernemingen helpen om sterken doorheen de crisis te raken.

2,3 miljoen euro steun

Vlaams minister-president Kris Peeters, tevens bevoegd voor economie voorziet zo’n 2,3 miljoen euro steun voor 6 projecten voor faillissementspreventie. Hiermee wil minister-president Peeters kmo’s die het door de economische omstandigheden moeilijk hebben, een doorstart helpen maken. De 6 projecten werden goedgekeurd in het kader van een oproep die minister-president Peeters eind 2012 lanceerde.

Twee organisaties richten hun gesubsidieerde project naar alle types bedrijven, terwijl ook vier sectorspecifieke projecten een subsidie ontvangen. De zes gesubsidieerde projecten hebben als doel om kmo’s die in moeilijkheden dreigen te komen, of geconfronteerd worden met continuïteitsbedreigende elementen, proactief te benaderen, en hen te informeren, sensibiliseren en begeleiden naar het bestaande instrumentarium aangeboden door de overheid.

Gesubsidieerde projecten

  • Een betere kijk op een zekere toekomst! faillissementspreventie in Land- en Tuinbouw. (Boerenbond Projecten vzw)
  • Ondernemershorizon (Unizo vzw)
  • Screening4you (NSZ vzw)
  • Meat 2020 (Federatie van Belgisch Vlees vzw)
  • Ondersteuning Rendementsherstel Boekhandels Vereniging van Vlaamse Boekhandels vzw
  • Gezonde financiën in de Bouw (Vlaamse Confederatie Bouw vzw BouwFin mmv. Deloitte Accountancy)

Bijkomend 2,7 miljoen euro

Daarnaast voorziet minister-president Peeters 2,7 miljoen euro om snel te kunnen inspelen op nieuwe noden die zich aandienen, zowel voor sectoren in moeilijkheden als voor specifieke regio’s die getroffen worden door grootschalige bedrijfssluitingen.

Contact

Bruno Carton

bcarton@deloitte.com

+ 32 56 59 44 32

 

Material on this website is © 2014 Deloitte Global Services Limited, or a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, or one of their affiliates. See Legal for copyright and other legal information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see www.deloitte.com/about for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms.

Get connected

 

More on Deloitte
Learn about our site