This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mailadres Print deze pagina

Agrofood

Binnen Deloitte Fiduciaire zijn we ons ervan bewust dat de sector agro-food een heel specifieke benadering vereist. Onze jarenlange ervaring als trusted advisor voor een brede waaier aan diverse bedrijven uit deze branche zorgt niet alleen voor een diepgaand inzicht in deze sector, maar vergt ook een gerichte aanpak die vaak op een multidisciplinaire leest is geschoeid.
Zo schakelen agrobedrijven traditioneel vaak interimarbeiders in, wat een grote impact heeft op de loonkost. Eind vorig jaar vertegenwoordigde interimarbeid immers een kleine 10 % van de totale loonkost. Uit ons meest recent KMO Kompas, een studie die de financiële en operationele performantie van de Belgische kmo’s in kaart brengt, blijkt tevens dat vooral de agro-food sector een mooie omzetstijging heeft ondergaan. Van alle sectoren hebben de spelers uit de voeding en landbouw het minst de impact van de crisis op hun waarde gevoeld.

Toch stellen veel agrofoodbedrijven vast dat het geen sinecure is om de marges op hun producten te blijven handhaven. Bovendien moeten zij rekening houden met alsmaar strenger wordende milieunormen, wat de nodige investeringskosten met zich meebrengt. Het hoeft verder weinig betoog dat de concurrentie uit andere continenten welig tiert, wat de druk op deze bedrijven nog verder opvoert.
Deloitte Fiduciaire ondersteunt deze bedrijven in hun algemene boekhouding, het verbeteren van productieprocessen, managementrapportering, advies bij (grensoverschrijdende) arbeidscontracten, bijschaven van het business model naar de huidige marktconfiguratie…
Kortom, bij Deloitte Fiduciaire hebben we alle tools in handen om bedrijven uit de voedselverwerkende industrie met raad en daad bij te staan!

Contact

Dieter Hillaert

dhillaert@deloitte.com

+ 32 9 393 75 43

Material on this website is © 2014 Deloitte Global Services Limited, or a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, or one of their affiliates. See Legal for copyright and other legal information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see www.deloitte.com/about for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms.

Get connected

 

More on Deloitte
Learn about our site