This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mailadres Print deze pagina

KMO - Wat met de facturatie van voorschotten vanaf 2014?

Auteur: Gunther Vandergucht, Tax & Legal Services

Bij de omzetting van de Europese facturatielijn begin 2013, heeft België de wetgeving m.b.t. de opeisbaarheid van de btw aangepast. Zo is de (voorschot)facturatie geen moment meer waarop de Btw opeisbaar wordt. Principieel zijn er slechts 2 momenten waarop de Btw opeisbaar wordt namelijk het belastbare feit (levering van de goederen of de beëindiging van de dienstprestatie) of een voorgaande betaling.

Overgangsmaatregel (ET 123.563 van 19 december 2012)

Gezien onder meer de boekhoudingen nog niet aangepast waren aan deze nieuwe regels heeft België in een (tijdelijke) overgangsmaatregel voorzien waarin voor lokale handelingen tussen btw-plichtige en lokale handeling met verlegging van heffing naar de afnemer alsnog kon gekozen worden voor de “oude” regels van de opeisbaarheid. Hierdoor kan men de voorschotten nog steeds onderwerpen aan Btw werden de regels van de opeisbaarheid en aftrekbaar in hoofde van de afnemer.

Bovenvermelde overgangsmaatregelen zijn een keuze in hoofde van de schuldenaar van de Btw en zijn ook niet van toepassing op de IC-diensten en IC goederen transacties. Voor deze laatste voorzag de beslissing enkel in toleranties.

In de beslissing werd aangegeven dat er voor 2014 een definitieve oplossing zou worden uitgewerkt (publicatie voorzien in het 1ste trimester 2013).

Overgangsmaatregel wordt verlengd

Deze definitieve oplossing bleef echter op zich wachten. In de PV 535 van 25 juli 2013, antwoord de Minister van Financiën dat de overgangsmaatregel voor 2013 wordt verlengd voor 2014. De praktische modaliteiten van de verlenging voor 2014 zullen gepubliceerd worden in een aparte beslissing. In de loop van 2014 zal een nieuwe consultatieronde worden georganiseerd met vertegenwoordigers van de sector (ondernemingen, boekhouders, ontwikkelaars van software) om tot een definitieve oplossing te komen vanaf 2015.


Gepubliceerd op 29/10/2013.

Material on this website is © 2014 Deloitte Global Services Limited, or a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, or one of their affiliates. See Legal for copyright and other legal information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see www.deloitte.com/about for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms.

Get connected

 

More on Deloitte
Learn about our site