This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mailadres Print deze pagina

KMO - Indekken tegen het faillissement van de softwareleverancier? “Kroonjuwelen” in bewaring!

Auteur: Melissa Allegrezza, Tax & Legal Services

Het belang van ICT in onze samenleving, doet wel eens de vraag rijzen hoe het verder moet als het fout loopt? Zo vragen ondernemers zich vaak af hoe zij de service aan hun klanten kunnen blijven garanderen mocht de softwareleverancier (waar zij voor hun producten of diensten afhankelijk van zijn) failliet gaan.

Deze - terechte - bezorgdheid kan worden ingedekt door de zogenaamd “broncode” (of “source code”) van de software in bewaring te geven. De broncode is het programma van de software, geschreven in een hogere programmeertaal die leesbaar is voor de mens.

De broncode wordt in dat geval op een gegevensdrager geplaatst (bv. een cd of een stick), en in bewaring gegeven bij de andere partij of (bij voorkeur) bij een derde. Deze derde kan een escrow - agent zijn, of een notaris. Deze derde neemt de gegevensdrager in bewaring, en mag deze enkel aan de andere partij overhandigen ingeval van welbepaalde omstandigheden, zoals bv. het faillissement van de softwareleverancier.

De afspraken omtrent deze broncode bewaring dienen contractueel te worden bepaald, gezien hier geen wetgevend kader voor is. Gelet op het feit het om de “kroonjuwelen” van de business van de softwareleverancier gaat, is een goede en duidelijke overeenkomst een must! Zo moet

  1. de softwareleverancier de zekerheid voelen dat er geen misbruik kan gemaakt worden en zijn business dus niet in gevaar is, 
  2. de andere partij dient de garantie te krijgen dat hij over de broncode kan beschikken als het fout loopt, en
  3. de bewaarnemer dient duidelijke “spelregels” te ontvangen voor wanneer hij de broncode mag vrijgeven.

Indien gewenst kan de overeenkomst ook worden opgenomen in een notariële akte, waardoor ze een vaste datum krijgt. Dit creëert meer zekerheid voor de tegenstelbaarheid aan derden.

De broncode bewaring kan in heel wat IT-gerichte samenwerkingen de nodige zekerheid bieden, hetgeen de desbetreffende samenwerking alleen maar ten goede kan komen. 


Gepubliceerd op 16/07/2013.

Material on this website is © 2014 Deloitte Global Services Limited, or a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, or one of their affiliates. See Legal for copyright and other legal information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see www.deloitte.com/about for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms.

Get connected

 

More on Deloitte
Learn about our site