Mūsų tinklapyje yra naudojami slapukai, siekiant užtikrinti lankytojams spartesnį ir individualesnį naršymą. Naršydami mūsų tinklapyje, Jūs sutinkate su slapukų naudojimu. Sužinokite daugiau apie slapukus ir kaip juos panaikinti ar blokuoti.

Priskirti prie mėgstamiausių El. paštas Atsispausdinti ši puslapį

Dėl privalomo darbuotojų saugos būklės deklaravimo


DOWNLOAD  

Pranešame Jums, kad, remiantis Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2013 m. rugsėjo 11 d. įsakymu visi Lietuvoje registruoti privatūs ir viešieji juridiniai asmenys, vykdantys veiklą ir turintys darbuotojų, iki 2013 m. gruodžio 31 d. Valstybinei darbo inspekcijai (toliau – VDI) privalo pateikti informaciją apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį darbo saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams.

Reikalaujama informacija

Informacija apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams pateikiama pildant Darbuotojų saugos ir sveikatos būklės deklaravimo klausimyną (toliau – Klausimynas), kurį sudaro apie 280 klausimų. Klausimyno formą galite rasti čia.

Klausimyne turi būti nurodoma informacija apie:

- darbdavį (pavadinimas, kodas, buveinės adresas, duomenys apie vadovą, kontaktai, pagrindinės ekonominės veiklos rūšys kt.);
- darbuotojų atstovus (darbuotojų atstovus saugai ir sveikatai, profesinę sąjungą, darbo tarybą, taip pat informacija apie kolektyvinės sutarties galiojimą ir pan.);
- sudarytas darbo sutartis, darbo ir poilsio laiką, darbo užmokestį;
- darbuotojų saugą ir sveikatą (profesinės rizikos vertinimą, nelaimingus atsitikimus ir profesines ligas, sveikatos patikrinimus, darbuotojų aprūpinimą saugos ir sveikatos priemonėmis ir kt.).

Klausimyną pildo ir teikia darbdavio atstovas arba, kai darbuotojų saugos ir sveikatos funkcijos yra pavestos vykdyti tretiesiems asmenims – kiti tinkamai įgalioti asmenys. Klausimynas turi būti užpildytas kompiuteriu, o pasikeitus aplinkybėms - atitinkamai tikslinamas.

VDI rekomendacijos pildant Klausimyną

Atsakymai į Klausimyne pateiktus klausimus turi atspindėti esamą darbuotojų saugos ir sveikatos būklę įmonėje. Galimi atsakymo variantai į Klausimyne pateiktus klausimus yra „taip“, „ne“ ir „N/N“ (žymimas tuo atveju, jei klausimas yra neaktualus).

Atsakant į klausimus, reikia vertinti tai, ar darbovietėje yra įgyvendinami atitinkamą sritį reguliuojantys teisės aktai. Remiantis VDI rekomendacijomis, klausimai, kuriuose vartojamas žodis „tinkamas“, gali būti atsakyti teigiamai tada, kai darbo sąlygos ar darbo įrenginiai atitinka teisės aktų reikalavimus.

Informacijos pateikimo būdai

Klausimynas VDI gali būti teikiamas šiais būdais:

- elektroniniu būdu, prisijungus prie VDI Elektroninių paslaugų darbdaviams sistemos;
- pateikiant VDI administracijai (Algirdo g. 19, 03607 Vilnius) arba VDI teritoriniam skyriui.

Remiantis Administracinių teisės pažeidimų kodeksu, darbdaviams, nepateikusiems Klausimyno, gali būti paskirta iki 5000 LTL bauda.

Daugiau informacijos apie Klausimyno pildymą elektroniniu būdu bei kitą aktualią informaciją galite rasti VDI puslapyje.

Pastaba: ši apžvalga yra tik informacinio pobūdžio ir negali būti laikoma teisiškai įpareigojančia išvada. Dėl detalesnės informacijos prašome kreiptis nurodytu kontaktu.

Kontaktai

Pavardė:
Tomas Davidonis
Organizacija
Advokatas
Pareigos:
Telefono numeris:
+370 5 255 3000
El. paštas
tdavidonis@deloittece.com
Prisijunkite: