This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bókamerki Netfang Prentvæn síða

Helstu verkefni endurskoðunarsviðs Deloitte

books

Endurskoðun reikningsskila : Í ýmsum lögum, m.a. lögum um ársreikninga eru ákvæði um að fyrirtæki og stofnanir sem uppfylla ákveðin skilyrði, skuli kjósa sér endurskoðanda. Þess er ekki krafist að allir ársreikningar séu endurskoðaðir. Þeir sem ekki eru skyldugir til að leggja fram endurskoðaða ársreikninga geta engu að síður óskað eftir endurskoðun þeirra til að auka traust á upplýsingum sem í þeim eru.  Endurskoðandi er oftast kosinn á aðalfundi hvort sem er um að ræða lögbundna eða valkvæða endurskoðun að ræða. Engu að síður getur fyrirtæki ráðið til sín endurskoðanda þótt hann sé ekki kosinn á aðalfundi.

Endurskoðun skv. aðferðafræði Deloitte byggir á endurskoðun skv. alþjóðlegum endurskoðunarstöðlum (ISA).

   

Könnun árshlutareikninga : Slík könnun á árshlutareikningum á við hjá fyrirtækjum sem jafnframt eru endurskoðuð. Með könnun er átt við störf endurskoðanda, einkum í formi fyrirspurna og greiningaraðgerða, í þeim tilgangi að gera þeim kleift að gefa yfirlýsingu um árshlutareikning í áritun sinni. Markmiðið með könnun endurskoðenda er að auka trúverðugleika reikningsskilanna. Könnun árshlutareiknings felur ekki í sér jafn umfangsmiklar aðgerðir og endurskoðun ársreiknings. Í því felst að endurskoðandi getur í áritun sinni aðeins gefið yfirlýsingu um að könnun hans hafi ekkert leitt í ljós sem bendi til annars en að reikningsskilin gefi glögga mynd af afkomu og efnahag fyrirtækisins.

   

Aðrar staðfestingar endurskoðenda : Í ýmsum lögum, m.a. lög um hlutafélög og lög um einkahlutafélög er áskilið að endurskoðendur komi að lausn sérhæfðra verkefna, t.d. við stofnun, samruna og slit félaga. Um er að ræða ýmsar álitgerðir, sérfræðiskýrslur og staðfestingar á upplýsingum.

 

Síðan uppfærð síðast