This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bókamerki Netfang Prentvæn síða

Fjármál fyrirtækja (Corporate Finance)

Við getum aðstoðað þig með flest það sem við kemur fjármálum fyrirtækja, t.d. er varðar

 • áhættu- og eignastýringu,
 • fjárhagslega stefnumörkun,
 • mat á hagkvæmustu fjármagnsuppbyggingu,
 • mat á fjárþörf,
 • aðstoð við fjárhagsáætlanagerð,
 • aðstoð við gerð viðskiptaáætlana,
 • kostnaðargreiningu og arðsemisgreiningu
 • aðrar fjárhagslegar úttektir
 • skráningu á hlutabréfamarkað

Hægt er að auka virði fyrirtækis ef áhætta er meðhöndluð í samræmi við ákvörðun um áhættustig, fjármagnsuppbyggingu og arðsemiskröfu. Í versta falli getur skortur á áhættustýringu eða vanræksla á meðhöndlun áhættu ógnað starfsemi fyrirtækis og því er mikilvægt að greina, meta og meðhöndla áhættu í daglegri starfsemi og þróun fyrirtækja.

Við stefnumörkun fyrirtækja er nauðsynlegt að tekið sé tillit til fjárhagslegs styrks fyrirtækisins, auk þess sem nauðsynlegt er að gera sér grein fyrir því hvað stefnumarkandi ákvarðanir stjórnenda þýða í fjárhagslegu tilliti, þ.e. varðandi þróun tekna, rekstrarframlegðar, fjárþarfar og fjárfestinga, svo eitthvað sé talið. Stuðli stefnumörkun félagsins ekki að jákvæðri þróun rekstrar og efnahags, eða taki hún ekki tillit til fjárhagslegra takmarkana fyrirtækisins, er framkvæmd stefnumörkunarinnar líklegri til að skerða verðmæti fyrirtækisins frekar en auka það. Það er hlutverk fjárhagslegrar stefnumörkunar að sjá til þess að túlka stefnumörkun og áætlanagerð stjórnenda yfir í fjárhagslegar stærðir svo tryggt sé að tekið sé tillit til allra þátta og að stefnumörkunin sé líkleg til að auka verðmæti fyrirtækisins í stað þess að rýra það.

Það krefst nákvæmrar þekkingar á markaðinum og getur krafist umtalsverðar fyrirhafnar að finna hagkvæmustu fjármagnsuppbyggingu. Skilvirk nýting fjármagns getur skapað aukin verðmæti fyrir eigendur og er mikilvægur þáttur í starfi hverrar stjórnar. Rétt samsetning á skuldum fyrirtækis bætir afkomu og skapar meira fjárhagslegt svigrúm fyrir stjórnendur.

Nákvæm greining á fjárþörf fyrirtækisins getur skipt lykilmáli fyrir vöxt og viðgang fyrirtækisins. Sé fjárþörf vanmetin getur það stuðlað að lakari vaxtakjörum og minnkað trúverðugleika fyrirtækisins, jafnt gagnvart viðskiptavinum, birgjum og lánastofnunum. Sé fjárþörfin hins vegar ofmetin getur það stuðlað að lakari nýtingu fjármagns en ásættanlegt er . 

Áætlanagerð skiptir lykilmáli fyrir fyrirtæki, sem stjórntæki fyrir millistjórnendur til að fylgjast með því hvort kostnaðaraðhald sé nægjanlegt eða hvort salan sé viðunandi, fyrir eigendur og yfirstjórnendur til að meta það hvort fyrirtækið í heild sé að ná viðunandi árangri og til að skilja af hverju reksturinn er ekki að þróast í samræmi við væntingar (er það t.d. vegna ytri eða innri þátta?) og fyrir fjármálastjóra til að geta gert fullnægjandi greiðsluáætlun og hannað aðgerðaráætlun í samræmi við hana.

Þegar ráðist er í ný verkefni, hvort sem um er að ræða stofnun nýs fyrirtækis eða að fyrirtæki sé að ráðast á nýja markaði, getur verið mjög gagnlegt að útbúa viðskiptaáætlun fyrir verkefnið þar sem lýst er forsendum verkefnisins, áhættuþáttum, áætlunum um kostnað og tekjur og aðgerðaráætlun sem gerir grein fyrir því hvernig á að ná fram markmiðum viðskiptaáætlunarinnar. Einnig getur verið nauðsynlegt að gera viðskiptaáætlun fyrir fyrirtæki þegar breytingar eru fyrirhugaðar á fjármögnun þess eða eignarhaldi, svo nýir eigendur og/eða fjármögnunaraðilar geti fengið skýra mynd af fyrirtækinu, styrkleikum þess og veikleikum, sem og þeim tækifærum og hættum sem það stendur frammi fyrir.

Oft getur verið nauðsynlegt fyrir fyrirtæki að láta gera ítarlega kostnaðargreiningu eða arðsemisgreiningu á starfsemi sinni eða hluta hennar. Þetta getur verið vegna stefnumarkandi aðgerða sem fyrirtæki stendur frammi fyrir (t.d. hvernig vél á að fjárfesta í, eða á hvaða sviðum á að einbeita sé að því að ná fram vexti), vegna þess að taka þarf ákvörðun um uppbyggingu gjaldskrár fyrirtækisins í heild eða hluta, eða til þess að greina hvar vandamál kunna að liggja í rekstri fyrirtækisins.

Við tryggjum: 

 • Nákvæma og markvissa fjárhagslega greiningu á fyrirtækinu til þess að meta fjárþörfina og arðsemi þess sem fjárfest er.
 • Mat á hagkvæmustu fjármagnsskipan fyrirtækisins og mismunandi gerðir fjármögnunar.

Nánari upplýsingar gefur  Ágúst Heimir Ólafsson, forstöðumaður fjármálaráðgjafar Deloitte. 

Almennir skilmálar fjármálaráðgjafar Deloitte.

Könnun til fjármálastjóra

Síðan uppfærð síðast

Upplýsingar

Nafn:
Ágúst Heimir Ólafsson
Fyrirtæki:
Deloitte ehf.
Atvinna:
Sviðsstjóri fjármálaráðgjafar
Sími:
Netfang
agust.olafsson@deloitte.is