Ez a weboldal sütiket használ, hogy felhasználóbarát és személyre szabott szolgáltatásokat tudjon nyújtani látogatói számára. A weboldal böngészésekor engedélyezheti vagy blokkolhatja a sütik használatát. A sütikkel kapcsolatos további információkat, és a böngészőben történő beállításuk leírását a Deloitte Süti Útmutatóban találja.

könyvjelző Email Oldal kinyomtatása

Dbriefs jogi webcastok

Program Guide
Egy nemzetközi nagyvállalat mindennapi életében komoly kihívást jelent a jogi kérdések naprakész ismerete, különösen az aktuális piaci helyzetben. A Deloitte ezért indította útjára jogi kérdésekkel foglalkozó webcast-sorozatát, amelyen keresztül Ön is értesülhet a nemzetközi jog legfontosabb változásairól és a nemzetközi üzleti tevékenységet érintő fejleményekről.

Webcastok a közeljövőben

 

Kereskedelmi jog

Kereskedelmi jog: Elektronikus szerződéskötés
Október 13., 12:00-13:00 (GMT+1)
Házigazda: Jean-Victor Prevost
PElőadók: Guillaume Flambard, Norman Heckh, és Jasmijn Verraes

 

A globális kereskedelemben egyre elterjedtebb az e-szerződéskötés, jóllehet még mindig nincsenek nemzetközi standardok a területen. Melyek azok a meghatározó jogi előírások, amelyek az Európai Unióban (EU) szabályozzák az elektronikus dokumentumok használatát? Témáink a következők:

 • Elektronikusan kötött szerződések elfogadása az EU országaiban.
 • Az elektronikus dokumentumok érvényesítésére vonatkozó jogszabályok az egyes országokban, beleértve az elektronikus vagy digitális aláírás alkalmazását.
 • A különböző országok okiratainak érvényessége, ha e-mail váltással kötötték őket, illetve ha rákattintással (duplán) fogadták őket el.

Ismerje meg az EU-ban létező e-szerződéskötési lehetőségeket és annak kihívásait.

Jelentkezés a webcastra

Kereskedelmi jog

Adatvédelem és adatátadás: A növekvő kihívások világa
November 14., 12:00-13:00 (GMT+1)
Házigazda: Antonella Alfonsi
Előadók: Norman Heckh, Stefan Surina, és Stefan Wilke

 

Mivel a fogyasztói, üzleti és kormányzati tevékenység egyre inkább digitálissá válik, az adatvédelem és adatátadás kulcsfontosságú és összetett kérdés. Melyek azok a fejlemények, amelyekről hallaniuk kell? Témáink a következők:

 • Az adatvédelemre vonatkozó európai jogi szabályozás, beleértve a fogyasztói adatok felhasználását az egyes országokban és az adatvédelmet fúziók és felvásárlások során.
 • A 2012-ben bevezetett EU-s adatvédelmi reformok, beleértve a tervezett Általános Adatvédelmi Szabályozásban (General Data Protection Regulation) szereplő elszámoltathatósági követelményeket és a módosítások közötti ellentmondások feloldását
 • Hogyan válnak a nyugat-európai adatvédelmi rendszerek nemzetközivé - annak felismerése, hogy a nemzetközi adatbiztonsági stratégiák az EU legszigorúbb adatvédelmi szabályaira épülnek.
 • Hogyan kezelik a vállalkozások az adatközlési korlátozásokat, bemutatva egy összetett esettanulmányt, ahol hét közép-európai ország HR adatait vezetik át egyesült államokbeli és kanadai helyszínekre.

Ismerje meg az adatvédelemre és adatátadásra vonatkozó, gyorsan fejlődő jogi és szabályozói környezetet.

Jelentkezés a webcastra

Kereskedelmi jog

Biztosítékkal fedezett ügyletek: Biztosíték nyújtásával kapcsolatos globális trendek
December 4., 12:00-13:00 (GMT+1)
Házigazda: Jurgen Egger
Előadók: Andrei Burz-Pinzaru, Zbigniew Korba, és Werner van Lembergen

 

A hitelező jogai kiemelt jelentőségűek a mai bizonytalan gazdasági környezetben. Melyek a biztosítékok nyújtására vonatkozó közös elemek, és mik a lényeges eltérések az egyes országok között? Témáink a következők:

 • A hitelezők számára nyújtható biztosítékok típusai, a biztosítékként használható vagyontárgyak, és a hitelezők biztosítékokhoz kapcsolódó jogai.
 • Biztosítékkal fedezett hitel nyújtása, beleértve a biztosítéki dokumentumokra vonatkozó előírásokat és azok érvényességét, a biztosíték nyújtásának költségeit és időzítését, valamint a hatályos törvényi rendelkezéseket.
 • A biztosíték nyújtását és elfogadását övező jogi kérdések és tilalmak, például pénzügyi támogatás és vállalati eszközökkel való visszaélések.
 • Érvényesítési kérdések, beleértve a biztosítékkal védett hitelező helyzetét fizetésképtelenség esetén.

Meghallgathatják a Deloitte Legal több országra kiterjedő felmérésének tapasztalatait a határokon átnyúló, biztosítékkal fedezett tranzakciók kapcsán, és olyan tényezőkre hívhatják fel figyelmét, amelyek befolyásolják következő ügyleteit.

Jelentkezés a webcastra


Korábbi webcastok

Munkajog

Csoportos juttatások és azok jogi vonatkozásai: az Ön juttatási rendszere minden szabályozásnak megfelel?
2013. szeptember 19., 12:00-13:00 (GMT+2)
Házigazda: Nicolaas Vermandel
Előadók: Marie Elise Darge, Klaus Heeke és Nick Hipwell

 

A világ minden táján számos multinacionális nagyvállalat biztosít alkalmazottai számára részvényalapú juttatásokat. Milyen aktualitásokról lehet hallani a multinacionális cégek által jellemzően alkalmazott juttatási formákkal kapcsolatban, és milyen jogi szempontokat kell figyelembe venni a globális részvényalapú juttatási rendszerek kialakításakor? Témáink a következők:

 • A Deloitte részvényalapú juttatásokkal kapcsolatos 2013-as globális felmérésének legfontosabb megállapításai.
 • Az értékpapírokra vonatkozó jogszabályoknak, a kereskedelmi előírásoknak és az adatvédelmi szabályozásoknak való megfelelés.
 • A legfontosabb munkajogi kérdések (például a konzultációs előírások, a diszkriminációellenes szabályozások, a szerzett jogokkal kapcsolatos kockázatok, valamint az alkalmazottakat a munkaviszony megszűnésekor megillető kompenzáció).

Webcast adásunkban megosztjuk Önnel a multinacionális cégek számára végzett tanácsadási tevékenységünk során szerzett tapasztalatainkat, továbbá gyakorlati példákkal és tanácsokkal is szolgálunk.

Webcast megtekintése

Társasági jog, fúziók és felvásárlások

Vállalati migráció az EU-n belül: általános megfontolások, előnyök és buktatók
2013. szeptember 25., 12:00-13:00 (GMT+2)
Házigazda: Andreas Jentgens
Előadók: Jean-Philippe Drescher, Felix Felleisen, Christoph Michiels és Federica Ronfini

 

Annak, hogy egy vállalkozás külföldre helyezi át székhelyét, több oka lehet: terjeszkedés, a cégcsoport szerkezeti átalakítása, illetve előnyösebb szabályozói környezet. De hogy néz ki mindez a valóságban? Témáink a következők:

 • A vállalati migráció jogi kereteinek és tényleges gyakorlatának összehasonlítása az EU-tagországok (például Belgium, Franciaország, Németország, Olaszország, Luxemburg és Hollandia) tekintetében.
 • Az EU-n belüli, illetve azon kívüli vállalati migráció gyakorlati vonatkozásai és hatásai.

Adásunkból megtudhatja, hogy az Unión belüli szabad mozgás elve és a vállalati migrációval kapcsolatos valóság összhangban van-e.

Webcast megtekintése

 

Szabályozott iparágak

Váratlan razziák: mit tegyünk, ha az adóellenőr kopogtat
2013. június 26.
Házigazda: Jean-Victor Prevost
Előadók: Kim Bronselaer, Muriel Feraud-Courtin és Felix Skala

 

Európában egyre jellemzőbb, hogy az ügyészségek, az adóhatóságok és a trösztellenes vizsgálatokat folytató szervezetek előzetes bejelentés nélkül ellenőrzéseket tartanak azoknál a cégeknél, amelyek gyaníthatóan nem tartanak be különféle jogszabályokat. Hogyan készülhetnek fel a vállalatok döntéshozói és jogtanácsai egy ilyen váratlan razziára? Témáink a következők:

 • Mit tegyünk, és mit ne tegyünk egy trösztellenes vizsgálat során - gyakorlati tapasztalatok arról, hogy jellemzően hogyan zajlanak az ilyen jellegű vizsgálatok, illetve milyen jogai és kötelezettségei vannak a cégeknek.
 • Hogyan vezessünk átlátható adójogi és egyéb, az adóhatóságok által rendszeresen vizsgált nyilvántartásokat?
 • A franciaországi élelmiszeripari botrány, az európai lóhúsbotránnyal kapcsolatos nyomozás eredményei, valamint a francia hatóságok által az előzetes bejelentés nélküli ellenőrzések során alkalmazott eljárások.

Webcast adásunkból megtudhatja, hogyan tájékozódjunk a cégünket megillető jogokról, és hogyan készüljünk fel egy váratlan ellenőrzésre.

Webcast megtekintése

 

Kereskedelmi jog

Kárpótlási kötelezettség a kereskedelmi megállapodások felmondásakor: helyzetértékelés és lehetőségek
2013. június 5.
Házigazda: Jurgen Egger
Előadók: Joanna Dudek, Muriel Feraud-Courtin, Andreas Leclaire és Muriel Sella

 

Ha egy multinacionális vállalat az üzleti modell optimalizálására vonatkozó intézkedéseket hajt végre, akkor a tervezett változtatások megvalósítása érdekében gyakran fel kell mondania a kereskedelmi megállapodásainak egy részét. Milyen jogi vonatkozásai vannak ezeknek a kezdeményezéseknek? Témáink a következők:

 • Az üzleti modell optimalizálásának lehetséges módjai.
 • Az üzleti modell optimalizálása révén végrehajtott átszervezések lehetséges jogi megközelítései, a kapcsolódó jogi szolgáltatások, valamint az eljárás előnyei és veszélyei (így többek között a felmondott megállapodásokért fizetendő nagy összegű kárpótlásokat).
 • A vonatkozó szabályozás az Európai Unió észak-európai (pl. Németország), kelet-európai (pl. Lengyelország) és nyugat-európai (pl. Svájc) tagállamaiban.

Webcast adásunkból megismerheti a Deloitte által az üzleti modellek optimalizálásának témakörében lefolytatott felmérés eredményeit, és megtudhatja, hogy milyen módszerek állnak a multinacionális nagyvállalatok rendelkezésére a kereskedelmi megállapodások felmondásából eredő jogi kockázatok minimalizálására.

Webcast megtekintése

 

Társasági jog

A vállalatvezetők javadalmazását érintő korlátozások Európa országaiban: mit, miért és hogyan?
2013. május 22.
Házigazda: Jean-Victor Prevost
Előadók: Andreas Karpenstein, Antoine Larcena és Muriel Sella

 

2013. március 3-án a svájciak egy népszámlálás keretében elfogadták a Minder-programot, amelynek célja a vállalatvezetők indokolatlanul magas fizetésének korlátozása. Németországban és Franciaországban is léteznek hasonló kezdeményezések. Mit jelentenek ezek a változások az európai cégek és azok vezetői számára? Témáink a következők:

 • Milyen javadalmazásban részesülnek a cégvezetők Európa-szerte, illetve miben érintik az állami, illetve magáncégeket a közelmúltban bevezetett, illetve tervezett szabályozások?
 • A vállalatvezetők fizetésének meghatározására vonatkozó szabályozások, a kifizetett összegek nyilvánossága, valamint a fizetéseknek a vezetőség és a részvényesek által történő véleményezésének és jóváhagyásának folyamata.
 • Szakmai szervezetek és állami szervek javaslatai a vállalatvezetők fizetésének korlátozásával kapcsolatos - nem kötelező érvényű - iránymutatásra vonatkozóan.

Webcast adásunkból arról is tájékozódhat, hogy Európa országaiban pillanatnyilag milyen jogszabálytervezetek vannak terítéken a témában, és ezáltal képet kaphat arról, hogy a jövőben milyen szabályozások várhatók a cégvezetők javadalmazásának korlátozása terén.

Webcast megtekintése

 

Társasági jog

Változó szabályozói környezet: a versenyjogi szabályozás és a cégek büntetőjogi felelőssége
2013. április 30., 12:00-13:00 (GMT+2)
Házigazda: Stephanie Chatelon
Előadók: Antonella Alfonsi, Andreas Jentgens, and Felix Skala

 

Európa országaiban egyre inkább szigorodnak a szabályozói követelmények, a vállalkozásoknak így egyre nagyobb terhet jelent a jogszabályok és előírások betartása. A változások következtében milyen konkrét kockázati területekre kell kiemelt figyelmet fordítaniuk a vállalatvezetőknek, és milyen újabb kockázatelemzési és kockázatkezelési eljárásokat kell alkalmazniuk? Témáink a következők:

 • Az európai szabályozói környezet áttekintése.
 • Tendenciák a versenyjogi előírások és az ezzel kapcsolatos jogalkalmazás terén (ideértve a lehetséges szankciókat), valamint áttekintés a trösztellenes szabályozásokkal kapcsolatos compliance programok legjobb gyakorlatáról.
 • A cégek büntetőjogi felelősségéhez kapcsolódó törvények és szabályozások globális áttekintése, különös tekintettel az olasz 231/2001. törvényre és a felelősség elhárítására vonatkozó szabályokra.

Webcast adásunkból megismerheti az egyre szigorodó európai szabályozói környezetet, és megtudhatja, miként védhetik meg magukat a vállalkozások hatékony compliance programok segítségével.

Webcast megtekintése

 

Kereskedelmi jog

Mielőtt beüt a csőd: Fizetésképtelenség előtti eljárások Európában
2013. március 27.
*A webcast hossza: 70 perc
Házigazda: Leonard Khaw
Előadók: Stephanie Chatelon, Jurgen Egger, Silvia Garcia, and Johannes Passas

 

Bizonyos európai országokban rendelkezésre állnak olyan jogi eszközök, amelyek a bajba jutott vállalkozásoknak segítenek a fizetésképtelenség elkerülésében. Milyen különbségek figyelhetők meg az egyes országok (Franciaország, Németország, Spanyolország és Belgium) között a fizetésképtelenség előtti eljárások alkalmazása tekintetében? Témáink a következők:

 • A fizetésképtelenség előtti eljárás és a fizetésképtelenségi eljárás összehasonlítása – céljaik, résztvevőik, valamint az említett négy ország gyakorlata közötti különbségek.
 • Gyakran felmerülő problémák (titoktartás, felvásárlás lehetősége a fizetésképtelenségi eljárás során, az eljárás társadalmi és jogi megítélése, valamint a szabályoknak az egyes európai országok közötti harmonizációja).
 • Az eljárás sikeres alkalmazása a múltban, javítási lehetőségek.

Webcastunkból megismerheti az Európában alkalmazott fizetésképtelenség előtti eljárás előnyeit és nehézségeit, és megtudhatja, hogy miért várható az eljárás alkalmazásának elterjedése – Európában és azon kívül is – az országok közötti kulturális különbségek ellenére is.

Nézze vissza a webcastot!

 

Társasági jog, fúziók és felvásárlások

Nemzetközi cégegyesülések: európai szintű átszervezési projektek megvalósításának gyakorlati megfontolásai
2013, március 6.
Házigazda: Robert Tsang
Előadók: Kim Chatterley, Felix Felleisen, Eugenia Jover, and Jean-Victor Prevost

 

A közelmúltban megszületett a felvásárlásokra vonatkozó új európai szabályozás, így a nemzetközi fúziókat és felvásárlásokat mostantól Európa-szerte a cégjogi törvények szabályozzák. Milyen előnyökkel, korlátozásokkal és alternatívákkal jár ez az új környezet? Témáink a következők:

 • Az európai szintű nemzetközi cégegyesülések leggyakoribb okai (pl. a szervezeti egységek számának csökkentése, a szabályozási és jelentéskészítési előírásoknak való megfelelés hatékonyabbá tétele, HR szempontok, valamint a munkavállalók képviselete).
 • Gyakran felmerülő kérdések (pl. az összeolvadás folyamata a vonatkozó társasági és kereskedelmi jogi törvények tükrében, a szabályozási előírások teljesítése az illetékes hatóságok felé, a munkavállalók tájékoztatása, valamint a munkavállalók szerzett jogai).
 • Projektmenedzsmenttel, ütemezéssel és megvalósítással kapcsolatos megfontolások (pl. megvalósíthatósági elemzés készítése, kivitelezés és összeolvadás utáni integráció).

Webcastunkból tájékozódhat a nemzetközi átszervezések új európai keretrendszeréről és szabályozásáról, valamint hatékony módszereket ismerhet meg az átszervezések gyakorlati megvalósítása kapcsán.

Nézze vissza a webcastot!

 

Munkajog

Elbocsátások Európában: jogi és gyakorlati kérdések
2013. február 20.
Házigazda: Steve Towers
Előadók: Jan Prochazka, Didac Ripolles, and Nicolaas Vermandel

 

Ha egy multinacionális nagyvállalat leépítéseket akar végrehajtani európai leányvállalatainál – akár gazdasági megfontolásból, akár más okokból –, tisztában kell lennie az érintett országok jogrendszerével és gazdasági körülményeivel, hiszen ellenkező esetben nem várt költségek merülhetnek fel. Vajon melyek azok a tényezők, amelyeket ezen a téren a HR-vezetőknek figyelembe kell venniük? Témáink a következők:

 • Az elbocsátások jogi keretei Európában, tendenciák a jogalkotásban, ezen belül a közelmúlt változásai Spanyolországban és Olaszországban, illetve a közeljövőben várható változások Belgiumban és Hollandiában.
 • Az elbocsátásokkal kapcsolatos kockázatok és egyéb korlátok, ideértve többek között a jogkövetkezményeket, a költségvetési kihatásokat, az időbeli korlátozásokat, valamint az egyes országok helyi problémáit.
 • Gyakorlati tapasztalatok és követendő példák, így többek között egy áttekintés arról, hogy Európában milyen szinten mozognak az elbocsátásokkal kapcsolatos vállalati költségek.

Webcastunkból megismerheti azokat a jogi és gyakorlati problémákat és kockázatokat, amelyekkel az Európában leépítést tervező multinacionális cégeknek számolniuk kell.

(A Deloitte 2012-ben felmérést készített az elbocsátásokkal kapcsolatban, amelyről a webcast során külön szó esik majd.)

Nézze vissza a webcastot!

 

Kapcsolódó oldalak

 • Ügyvédi iroda
  Deloitte Legal Szarvas, Erdős és Társai Ügyvédi Iroda, a Deloitte Magyarország együttműködő partnere
 • Deloitte Legal
  A Deloitte Legal hálózat közép-európai weboldala
Kapcsolat: