Ez a weboldal sütiket használ, hogy felhasználóbarát és személyre szabott szolgáltatásokat tudjon nyújtani látogatói számára. A weboldal böngészésekor engedélyezheti vagy blokkolhatja a sütik használatát. A sütikkel kapcsolatos további információkat, és a böngészőben történő beállításuk leírását a Deloitte Süti Útmutatóban találja.

könyvjelző Email Oldal kinyomtatása

Kevésbé pesszimisták, de továbbra is sok üzleti kihívást látnak a hazai pénzügyi vezetők

Budapest, 2013. június 6. – A Deloitte negyedik alkalommal készítette el félévente megjelenő felmérését Kelet-Közép-Európa vállalati pénzügyi vezetőinek körében, a régió gazdasági kilátásaira vonatkozóan. A 12 ország részvételével zajlott felmérés mind vállalati, mind általános pénzügyi és gazdasági kilátások terén részletes képet nyújt a pénzügyi vezetők várakozásairól.


A felmérés legfőbb megállapításai szerint a hazai pénzügyi vezetők (CFO-k) kisebb része számít recesszióra mint a legutóbbi felmérés idején, de többségük továbbra sem számol gazdasági növekedéssel, és a gazdasági bizonytalanság következtében továbbra is alkalmatlannak ítélik a jelenlegi időszakot a kockázatvállalás növelésére. A finanszírozási forrásokat a felmérés eredményei szerint egyre kevésbé találják vonzónak a cégek. A vállalatok számára a legfőbb kihívást a változó szabályozói környezet okozta bizonytalanság, a jogszabályi megfeleléssel és a devizaárfolyam volatilitásával összefüggő kockázatok kezelése jelentik. Jó hír azonban, hogy a régión belül Magyarország számára kevésbé probléma a pénzügyi szakemberek hiánya.

Gazdasági növekedés

Timothy Mahon, a Deloitte CFO programjának magyarországi vezetője elmondta: A magyarországi pénzügyi vezetők 2013-as évre vonatkozó GDP növekedéssel kapcsolatos várakozásai összhangban vannak a különböző nemzetközi és hazai szervezetek előrejelzéseivel. A válaszadók közel 60 százaléka stagnálást (0-1,5%), míg 40 százalékuk recessziót vár. Csupán 2 százalékuk jósol mérsékelt növekedést. Annak ellenére, hogy a felmérés alapján nem várható növekedés, ezek a várakozások valamelyest mégis pozitívabbak a fél évvel korábbi eredményekhez képest, amikor 12 százalékkal többen vártak recessziót, míg a stagnálást akkor kevesebb, mint a válaszadók fele említette.

 

Forrás: Deloitte Magyarország

Munkanélküliségi ráta

A 2008-as emelkedés után, 2010-től nem változott jelentősen a munkanélküliségi ráta Magyarországon. A ráta jövőbeni alakulásával kapcsolatos várakozásaikat tekintve viszont a pénzügyi igazgatók nagymértékben megosztottak. A válaszadók egyik fele (48%) továbbra sem jósol változásokat az elkövetkezendő 12 hónapban, a másik fele viszont (45%) mérsékelt növekedést vár a munkanélküliek arányát tekintve. A tavaly decemberi, optimistább véleményekhez képest, amikor a cégek 20 százaléka mérsékelt csökkenést várt a munkanélküliségben, idén ez az arány már csak 6 százalék.

Bizonytalansági szint

Timothy Mahon hozzátette: A válaszadók az általános gazdasági és pénzügyi bizonytalanság szintjét a gazdasági növekedéshez hasonlóan - kis mértékben ugyan - de pozitívabban ítélték meg a korábbi felméréshez képest, habár a kérdés szintén megosztotta a pénzügyi vezetőket. A tavaly év végi arányokhoz képest most lényegesen kevesebben érezték nagyon nagy mértékűnek a bizonytalanságot, és többen voltak azok, akik a „megszokott” szintű bizonytalanságra számítanak.

Fúziók és felvásárlások

A fúziók és felvásárlások terén a várható aktivitás szintjét egyre pesszimistábban ítélik meg a pénzügyi vezetők Magyarországon. Egy évvel korábban a válaszadók több mint fele enyhe növekedést várt, 2013 első felére ez az arány lecsökkent 31 százalékra, azonban a változatlan szintet várók aránya megnőtt 49 százalékra. A negatív tendencia vélhetően a kedvezőtlennek ítélt gazdasági kilátások okozta bizonytalanságból ered. Mivel nagy tőkeigényű befektetésekről van szó, a kockázat mértéke is magasabb. A negatív trend nem csak a CFO-k véleményében jelenik meg, hanem a tényleges magyarországi tranzakciók számában is.

 


Forrás: Deloitte Magyarország

Finanszírozási költségek

A következő 12 hónapban várható finanszírozási költségek alakulására vonatkozóan szintén vegyes volt a megkérdezett pénzügyi vezetők véleménye, ami főként az eltérő tapasztalatokra vezethető vissza.  A válaszadó cégek eltérő hitelminőséggel és kockázati profillal rendelkeznek, ami visszaköszön a banki hitelminősítésben és kamatfelárban. Jelentős változást jellemzően nem jósolnak a megkérdezett vezetők, azonban amellett, hogy 23 százalékuk valamelyes csökkenést jósol, inkább a költségek növekedését várják.

Hitelezés

A hazai pénzügyi vezetők véleménye összhangban van a felügyeleti szervek és a pénzügyi szektor által publikált szigorú hitelezési körülményekkel, miszerint a hitelforrások csak erős fedezeti struktúrával rendelkező, jó hitelminőségű cégek számára érhetők el. A válaszadók közel 58 százaléka nehezen megszerezhetőnek ítélte a vállalkozások számára szükséges hitelforrásokat, míg a hitelek könnyű elérhetőségét senki sem említette.

Habár egyéb forrásokhoz képest a banki finanszírozás szerepe jelentősebb a magyar gazdaságban, a cégek csupán 7 százaléka tartja vonzónak a banki hitelfelvételt napjainkban. 64 százalékuk számára semleges, míg 29 százalékuk szerint nem vonzó, ami lényegesen rosszabb megítélés az egy évvel korábbi eredményekhez képest.

Tőkeemelés

A kedvezőtlen kilátásoknak köszönhetően nem csak a banki finanszírozás megítélése negatív, de a tőkeemelést, mint finanszírozási formát sem tartják vonzónak a hazai közép- és nagyvállalatok. Ez az eredmény alapvetően nem csak a pénzintézeti szektort jellemzi, hanem inkább az általános gazdasági várakozásokhoz vezethető vissza. A pénzügyi igazgatók jelentős részének véleménye szerint a tőkeemelés inkább nem vonzó napjainkban, habár 63 százalékuk semlegesen ítélte meg ezt az opciót. Ezek az eredmények azonban számottevően rosszabbak az egy évvel korábbi véleményekhez képest.

Eladósodottság szintje

A megkérdezett vezetők döntő többsége (62%) nem jósol változást cége eladósodottsági mutatóját tekintve az elkövetkezendő egy évben, 15 százalékuk növekvő eladósodást vár, 23 százalékuk pedig csökkenést. Hároméves távlatban vizsgálva a cégek adósságszolgálati képességét elmondható, hogy megítélésük alapvetően nem változott a korábbi időszakokhoz képest.  Jelentős változást továbbra sem várnak a cégek, inkább optimistán vélekednek: a válaszadók 34 százaléka szerint enyhén javulni fog, 55 százalékuk szerint pedig változatlan marad adósságszolgálati képességük.

Munkaerő

A cégek 85 százaléka szerint pénzügyi területen nem mutatkozik majd hiány a szakértő munkaerőből az elkövetkezendő egy évben, ami régiós szinten is legjobb eredménynek számít. Azonban ha a tapasztalati szinteken belül vizsgáljuk a kérdést, akkor a középszinten várható hiány leginkább, míg a pályakezdői és felsővezetői szinten lévő hiány csupán néhány vállalatnak jelent kihívást. A humán erőforrással kapcsolatos legsürgetőbb kérdés a munkavállalói elkötelezettség növelése és a morál javítása.

Fontos célok és kihívások a következő évre

Szép Péter, a Deloitte Zrt. Üzletviteli tanácsadás üzletágának partnere elmondta: A válaszadók szinte egyöntetű véleménye szerint az elkövetkezendő 12 hónap legfontosabb üzleti célja az árbevétel növelése, a meglévő és az új piacokon egyaránt. A legfőbb kihívást a változó szabályozói környezet okozta bizonytalanság, az adó- és jogi változásoknak való megfeleléssel és a devizaárfolyam  volatilitásával összefüggő kockázatok kezelése jelenti. Az üzleti folyamatok újratervezése illetve átszervezése és a közvetett és közvetlen költségek csökkentése kiemelt feladatnak számít a pénzügyi vezetők döntő többségénél. A vizsgált cégek közel kétharmada (73%) nem tartja megfelelőnek ezt az időszakot a kockázatvállalás növelésére.

 

Bemutatkoznak a Deloitte szakértői:

 

Timothy Mahon, Partner


Timothy Mahon a Deloitte CFO programjának magyarországi vezetője, a vállalati kockázatkezelés üzletág Partnere. Több mint húsz év tapasztalattal rendelkezik a számvitel, könyvvizsgálat és az üzletviteli tanácsadás területén. Karrierje során számos tőzsdei és nem tőzsdei multinacionális vállalat, illetve pénzintézet megbízásain dolgozott Közép- és Kelet-Európában, a FÁK-ban, az Egyesült Királyságban és a Közel-Keleten. Jelentős tapasztalattal rendelkezik az IFRS, UK GAAP, US GAAP számviteli standardok alkalmazásában, illetve magántőke-befektetések és az vállalati ingatlanügyletek területén.

 

Szép Péter, Partner, Üzletviteli tanácsadás


Szép Péter 2011-ben csatlakozott a Deloitte Zrt. Üzletviteli tanácsadás és kockázatkezelési szolgáltatások üzletágához. A szakember korábban számos üzleti folyamat-átalakítási projektben és CRM stratégia kialakításában vett részt, több hazai bank menedzsmentjében tevékenykedett felsővezetőként. Számos esetben töltött be vezető szerepet projektek irányításában, elsősorban stratégiai, termékfejlesztési és szervezetfejlesztési folyamat-átalakítási területen. Széleskörű tanácsadói tapasztalattal rendelkezik a biztosítási és telekommunikációs szektorban.


A Deloitte 2013-ban az International Tax Review nemzetközi adózási szaklap döntésének értelmében az év adótanácsadó és transzferár-tanácsadó cége Európában, és az év adótanácsadó cége Közép-Európában.

Utolsó frissítés: 

Kapcsolat

Név:
Tihanyi Kinga
Cégnév:
Deloitte Magyarország
Beosztás:
Marketing, kommunikáció és üzletfejlesztési menedzser
Telefon:
+36 1 428 6634
Email
ktihanyi@deloitteCE.com
Kapcsolat: