Naša web stranica koristi tzv. cookije ili kolačiće kako bi Vam prilagodili ponuđeni sadržaj te omogućili kvalitetniju uslugu. Korištenjem naše web stranice pristajete na cookije koje koristimo. Za više informacija molimo Vas pročitajte naše uvjete korištenja cookija.

Dodaj u favorite E-mail Ispiši ovu stranicu

Odluka o primicima radnika

Porezne novosti, lipanj 2013.

Porezne novosti
Podijelite na LinkedInu

Podijelite na Facebooku

Podijelite na Tweeteru

Nastavno na Zakon o Izmjenama i dopunama Zakona o kreditnim institucijama koji je stupio na snagu 15. svibnja 2013. godine, na stranicama HNB-a objavljena je Odluke o primicima radnika (podzakonskog akta) kojim se pobliže definira kako uspostaviti politiku primitaka kreditnih institucija.

Odlukom se, između ostalog, definiraju pojmovi: primitka, radnika, varijabilnog primitka, osoba koje preuzimaju rizik, odgoda primitaka i ostali pojmovi koji se unutar kreditne institucije moraju uskladiti sa odredbama Odluke a kroz politiku primitaka kreditne institucije.

Odlukom se, između ostalog, propisuje sljedeće:

  • Kreditna institucija dužna je provesti analizu rizika, koju je dužna dokumentirati a na temelju koje bi se utvrdilo da li je kreditna institucija značajna sa aspekta provedbe Odluke, ili nije značajna što znači da ne mora primijeniti sve odredbe Odluke;
  • Obvezu donošenja politike primitaka;
  • Opći i specifični zahtjevi politike primitaka, a koji se postavljaju pred kreditne institucije u svezi sa provođenjem politike primitaka. Opći zahtjevi se primjenjuje na sve radnike, a specifični na radnike čije profesionalne aktivnosti imaju materijalno značajan utjecaj na profil rizičnosti kreditne institucije.

Nadalje, sukladno odredbama Odluke, kreditna institucije dužna je imati cjelovitu dokumentaciju vezano uz primitke radnike, a Odlukom je propisano koju dokumentaciju je potrebno imati, i u kojim slučajevima je potrebno izvještavati HNB.

Odluka stupa na snagu osmog dana od dane objave u Narodnim novinama, a kreditne institucije dužne su se uskladiti sa odredbama Odluke najkasnije do 30. lipnja 2013. godine.

Povezani sadržaji:

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kreditnim institucijama
Hrvatska narodna banka, PDF 275 KB, (NN, br. 54/2013.)

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KREDITNIM INSTITUCIJAMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA
Sjednice Sabora, Doneseni akti na 8. sjednici
Zakon je donesen na 8. sjednici 19. travnja 2013.

Kontaktni podaci

Ime i prezime:
Dražen Nimčević
Tvrtka:
Deloitte Hrvatska
Naziv radnog mjesta:
Partner, Porezno savjetovanje
Telefon:
+ 385 (1) 2351 917
E-mail:
dnimcevic@deloitte.com
Ime i prezime:
Violeta Djebro
Tvrtka:
Deloitte Hrvatska
Naziv radnog mjesta:
Savjetnica u Poreznom odjelu
Telefon:
E-mail:
vdjebro@deloittece.com

Povezane teme

Društveni servisi