Naša web stranica koristi tzv. cookije ili kolačiće kako bi Vam prilagodili ponuđeni sadržaj te omogućili kvalitetniju uslugu. Korištenjem naše web stranice pristajete na cookije koje koristimo. Za više informacija molimo Vas pročitajte naše uvjete korištenja cookija.

Dodaj u favorite E-mail Ispiši ovu stranicu

Nacrti Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama: Zakona o porezu na dohodak i Zakona o doprinosima

Porezne novosti, prosinac 2012.


DOWNLOAD  
Nacrt Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak
Podijelite na LinkedInu

Podijelite na Facebooku

Podijelite na Tweeteru

Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 6. prosinca 2012.godine na dnevnom redu imala je sljedeće nacrte Prijedloge zakona:

Nacrt Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak

Prijedlog Zakona najavljuje, između ostalog, sljedeće izmjene u Zakonu o porezu na dohodak:

  • Uvođenje jedinstvenog obrasca za prikupljanje podataka o isplaćenim primicima, obračunatom porezu i doprinosima. Jedinstveni obrazac zamijenio bi sljedeće obrasce: ID, IDD, IDD-1, IP , ID-1 i R-Sm.
  • Uvodi se obveza izvješćivanja (na jedinstvenom obrascu) i o primicima na koje se ne plaća porez na dohodak i primicima koji se ne smatraju dohotkom.
  • Uvođenje odredbe da se primici koji se isplaćuju iz fondova i programa Europske unije, putem akreditiranih tijela u Republici Hrvatskoj a  u svrhu obrazovanja i stručnog usavršavanja smatraju primicima na koje se ne plaća porez na dohodak, do propisanih iznosa (iznos će se utvrditi Pravilnikom).
  • Briše se odredba da se dohodak od prodaje tri istovrsne nekretnine u razdoblju od pet godina smatra dohotkom od samostalne djelatnosti, te se uvodi tretiranje takvog dohotka dohotkom od imovine i imovinskih prava. Oporezivi dohodak po ovoj osnovi ne utvrđuje se ako je otuđeno zemljište čija je pojedinačna površina do 250 m2 i ako je ukupna površina svih otuđenih zemljišta, čija je pojedinačna površina manja od 250 m2, do 1.000 m2.
  • Propisuje se da ako su nekretnine stečene darovanjem i otuđene u roku od pet godina od dana njihove nabave od strane darovatelja, darovatelju se utvrđuje dohodak od imovine i imovinskih prava.
  • Uvodi se odredba da će se u postupku ispitivanja izvora imovine ispitivati izvor cjelokupne imovine fizičke osobe stečene od 1.siječnja 2005.

Nacrt Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima

Prijedlog Zakona najavljuje sljedeće izmjene:

  • Briše se odredba o mogućnosti obračunavanja doprinosa na osnovicu za osiguranika po osnovi radnog odnosa prema zbrojenoj osnovici – plaći i ostalim primicima uz plaću prema zbrojenoj osnovici za sve radnike.
  • Briše se odredba prema kojoj plaća i ostali primici uz plaću mogu činiti jedinstvenu osnovicu za obračun doprinosa iz osnovice za pojedinog osiguranika za određeni mjesec.
  • Mijenja se članak Zakona kojim se propisuje osnovica za obračun doprinosa za izaslanog radnika, te se razdvaja obveza doprinosa prema ostalim primicima što ih poslodavac isplaćuje izaslanom radniku od obveze obračuna prema plaći uvećanoj za 20%.
  • Uvodi se odredba o obvezi podnošenja izvješća i u slučaju kada ne postoji obveza isplata plaće odnosno naknade koja je podložna obvezi doprinosa iz razloga što osiguranik ostvaruje pravo na naknadu za vrijeme bolovanja i/ili se isplata naknade plaće isplaćuje na teret sredstava nositelja osiguranja ili na teret državnog proračuna.

Kontaktirajte nas

Sonja IfkovićSonja Ifković
Deloitte Hrvatska
Direktorica u Poreznom odjelu
+ 385 1 2351 915
Zahtjev za suradnju
 
Pišite nam
Društveni servisi