This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Kirjanmerkki Sähköposti Tulosta sivu

Yritysvastuupalvelut

Vastuullinen yritys

Haluamme auttaa asiakkaitamme kehittämään yritysvastuutaan tavoitteelliseksi kokonaisuudeksi, joka yhdistää keskeisimpien sidosryhmien odotukset sekä liiketoimintastrategian päämäärät. Tarjoamme kattavat yritysvastuun palvelut strategiatyön tukemisesta liiketoimiprosessien kehittämiseen sekä yritysvastuun raportoinnin varmentamiseen:

Yritysvastuun strategia

Vastuullisuus kestävän strategian  tekijänä

 • Nykytila-analyysi – Tuemme asiakkaitamme tämänhetkisen toiminnan heikkouksien ja vahvuuksien ymmärtämisessä sekä vastuullisuuden kehittämisessä globaalisti käyttämiämme Scorecard- ja Maturity Model -työkaluja hyödyntäen.
 • ReImagining Business – Tuemme yrityksen yhteiskunnallisen tarkoituksen määrittämisessä ja tuomisessa osaksi yrityksen ydintoimintaa ja pitkän aikavälin liiketoimintastrategiaa.
 • Strategia ja business case – Autamme asiakkaitamme yritysvastuutyön strategisessa suunnittelussa. Käytämme apuna Deloitten Sustainable Enteprise Value Mapia, joka kytkee liiketoiminnan painopisteet vastuullisuuden kehittämiseen ja auttaa muodostamaan yritysvastuun business casen.
Yritysvastuu päivittäisessä liiketoiminnassa

Yritysvastuu päivittäisessä liiketoiminnassa

 • Johtamismallit ja seurantamenetelmät – Tuemme asiakkaitamme yritysvastuun johtamismallien kehittämisessä sekä jalkauttamisessa ja tarjoamme apua yritysvastuun tavoitteiden seurannassa sekä tähän liittyvässä suorituksen johtamisessa.
 • Liiketoiminnalliset kehittämishankkeet - Autamme asiakkaitamme implementoimaan strategisia kehityshankkeita sekä innovoimaan uusia ratkaisuja ja toimintatapoja.
Yritysvastuun raportointi ja varmennus

Yritysvastuun raportointi ja varmennus

 • Tarjoamme myös yritysvastuun raportoinnin varmennus- ja kehityspalveluita. Varmennamme raportteja asiakkaan omia ohjeistuksia sekä tunnettuja standardeja (Global Reporting Initiative ja AA1000AS) vastaan sekä tuemme yritysvastuun seurannan ja raportoinnin kehittämisessä. Lue lisää raportoinnin palveluista täällä.

Yritysvastuun palvelumme auttavat vastaamaan seuraaviin kysymyksiin

 • Miten tunnistaa liiketoimintastrategian kannalta olennaiset painopisteet yritysvastuun kehittämiseksi?
 • Miten integroida yritysvastuu osaksi päivittäistä liiketoiminnan johtamista?
 • Miten innovoida uutta ja kehittää liiketoimintaa vastuullisemmaksi yhdessä sidosryhmien kanssa?
 • Miten mitata ja seurata oman toiminnan vaikutuksia ja vastuullisuuden kehittymistä?

Yritysvastuun ja kestävän kehityksen käsitteet ovat kehittyneet nopeasti viime vuosina. Tänä päivänä yritysvastuu on yrityksen kaiken toiminnan läpileikkaava teema ja johtamisen näkökulma, joka on noussut pysyvästi yritysjohdon ja hallitusten agendoille.

Kehittyvä lakisääteinen ja vapaaehtoinen säätely sekä kuluttajien ja kolmannen sektorin vaateet vastuullisemmin tuotetuista ja ympäristöystävällisemmistä tuotteista ja palveluista painostavat yrityksiä käsittelemään vastuullisuuteen liittyviä kysymyksiä nopeammin ja kokonaisvaltaisemmin.

Nyt on aika tunnistaa yritysvastuun tarjoamia mahdollisuuksia lisäarvon luomisen, työntekijöiden sitouttamisen sekä innovatiivisten ratkaisujen kehittämisen näkökulmista.

 

Yhteystiedot

Sami Koskela
Manager
puh. 020 755 5512

Teppo Rantanen
Partner
puh. 020 755 5353

etunimi.sukunimi@deloitte.fi

Lisää Ajankohtaista

 • ExternalURL
 • ExternalURL
  Lehdistötiedote
  Kestävämpi kapitalismi ja yhteisen arvon tuottaminen puhuttivat vastuullisten vaikuttajien foorumissa
 • ExternalURL
 • ExternalURL

Julkaisuja ja hyödyllisiä linkkejä

 • ExternalURL
  Yhteistä tarkoitusta etsimässä -raportti
  Keskustelua yrityksen roolista yhteiskunnassa
 • ExternalURL
 • ExternalURL
Pidä yhteyttä:
Deloitte
Lue lisää