This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Kirjanmerkki Sähköposti Tulosta sivu

Tax Alert 3.1.2012

KHO hakee tappioiden poikkeuslupajärjestelmästä ennakkoratkaisua unionin tuomioistuimelta

Korkein hallinto-oikeus pyysi joulukuun 30. päivänä 2011 Euroopan unionin tuomioistuimelta ennakkoratkaisua siitä, pidetäänkö omistajanvaihdostilanteissa harkinnanvaraisesti myönnettävää poikkeuslupaa tappioiden käyttämiseksi valtiontukena EU-sääntöjen perusteella.

Omistajanvaihdosta ja tappioita koskevat säännöt

Suomen verolainsäädännön mukaan, jos yli 50 prosenttia tappiollisen yhtiön osakkeista vaihtavat omistajaa (välitön tai välillinen omistajanvaihdos), tappiot menetetään. Veroviranomaiset voivat myöntää poikkeusluvan tappioiden käyttämiseksi omistajanvaihdoksesta huolimatta. Poikkeuslupakäytäntö on kehittynyt vuosien mittaan, ja oli melko vakiintunut vuoteen 2008 asti, jolloin verovirastot tiukensivat käytäntöjään poikkeuslupien myöntämisessä. Korkein hallinto-oikeus kuitenkin palautti ennen vuotta 2008 vallinneen käytännön vuonna 2010 antamallaan päätöksellä.

Ennakkoratkaisupyyntö

Tapaus koski suomalaista yritystä, jossa oli tapahtunut välitön ja välillinen omistajanvaihdos vuonna 2004. Omistajanvaihdoksen johdosta yhtiö oli menettänyt oikeuden vähentää aikaisempina vuosina syntyneet tappiot. Yhtiö haki verovirastolta poikkeuslupaa käyttää vuosina 1998–2004 syntyneitä tappioita. Verovirasto katsoi, ettei yhtiöllä ollut oikeutta säilyttää tappioita ja hallinto-oikeuden ratkaisu vahvisti veroviraston näkemyksen. Yhtiö valitti hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joka teki ennakkoratkaisupyynnön Euroopan unionin tuomioistuimelle.

Korkein hallinto-oikeus kysyy ennakkoratkaisupyynnössään Euroopan unionin tuomioistuimelta, muodostaako Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 107 artiklan valikoivuutta koskeva edellytys esteen sallia tappioiden säilyminen, vai voidaanko järjestelmää pitää oikeutettuna veronkierron estämiseksi. Korkein hallinto-oikeus kysyi ennakkoratkaisupyynnössään myös, onko veroviranomaisille annetun harkintavallan laajuudella merkitystä järjestelmän hyväksyttävyyden arvioinnissa.

Euroopan komissio antoi tammikuussa 2011 päätöksen, jonka mukaan Saksan tappioita koskevat säännökset, jotka mahdollistivat tietyissä tilanteissa vaikeuksissa olevien yhtiöiden verotappioiden säilymisen omistajanvaihdoksesta huolimatta, oli katsottava kielletyksi valtiontueksi.

Kommentti

Euroopan unionin tuomioistuimen päätöksellä, jossa pidettäisiin Suomen tappiontasausta koskevia säännöksiä valtionapuna, saattaisi olla kauaskantoisia ja taannehtivia vaikutuksia. Tällainen päätös saattaisi myös pakottaa valtiovarainministeriön arvioimaan uudelleen Suomen tappiontasausjärjestelmää.

Lisätietoja antavat

Deloitte & Touche Oy
Puh. +358 (0)20 755 500

Outi Ukkola
Puh. +358 (0)20 755 5314
outi.ukkola@deloitte.fi

Johanna Tamminen
Puh. +358 (0)20 755 8544
johanna.tamminen@deloitte.fi

Mikko Jantunen
Puh. + 358 (0)20 755 5693
mikko.jantunen@deloitte.fi

Pidä yhteyttä:
Deloitte
Lue lisää