This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Kirjanmerkki Sähköposti Tulosta sivu

Tax Alert – Laki tutkimus- ja kehittämistoiminnan väliaikaisesta lisävähennyksestä voimassa

8. helmikuuta 2013

Hallitus päätti maaliskuun 2012 kehysriihipäätöksen yhteydessä tutkimus- ja kehittämistoiminnan verokannustimen käyttöönotosta. Eduskunta hyväksyi lain joulukuun 2012 lopussa ja lakia sovelletaan vuosilta 2013–2015 toimitettavissa verotuksissa. Osakeyhtiöt ja osuuskunnat ovat tietyin edellytyksin oikeutettuja tekemään verotuksessa lisävähennyksen maksamiensa tutkimus- ja kehittämistoiminnan palkkojen perusteella.

Lain soveltamisala on lainsäädäntöprosessin aikana laajentunut ja sitä sovelletaan kaiken kokoisiin osakeyhtiöihin ja osuuskuntiin.

Lisävähennykseen oikeutetut yritykset

Lisävähennykseen ovat oikeutettuja elinkeinotoimintaa harjoittavat osakeyhtiöt ja osuuskunnat, jotka ovat tuloverovelvollisia harjoittamastaan toiminnasta Suomessa. Lisävähennys myönnetään myös ulkomaisen yhtiön suomalaiselle sivuliikkeelle, mikäli sivuliike muodostaa tuloverotuksen kiinteän toimipaikan Suomeen.

Lisävähennyksen peruste ja määrä

Lisävähennys myönnetään osakeyhtiön tai osuuskunnan omaan liiketoimintaan liittyvään tutkimus- ja kehittämistoiminnan hankkeeseen kohdistuvien palkkojen perusteella. Lakia sovellettaessa tutkimus- ja kehittämistoiminnan hankkeena pidetään ajallisesti rajattua ja tavoitteellista tutkimus- ja kehittämistoiminnan toimenpiteiden kokonaisuutta.

Elinkeinotoiminnan tulosta tehtävän lisävähennyksen määrä on 100 prosenttia yrityksen tutkimus- ja kehittämistoiminnan hankkeisiin välittömästi kohdistuvista palkoista. Vähennyksen tarkoituksena on tukea kunkin yrityksen omaa liiketoimintaansa varten harjoittamaa tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Näin ollen tutkimus- ja kehittämistyö, jonka yritys tuottaa toisen yrityksen käyttöön ei oikeuta vähennykseen. Lisävähennyksen ulkopuolelle jäävät myös yrityksen ostaman alihankintapalvelun kustannukset.

Verovuonna tehtävän lisävähennyksen ylärajaksi on asetettu 400 000 euroa ja alarajaksi 15 000 euroa.

Lisävähennys rajoittuu siihen elinkeinotoiminnan tuloksen määrään, joka perustuu vähennystä vaativan verovelvollisen itse harjoittamaan elinkeinotoimintaan. Lisävähennystä ei siten saa tehdä elinkeinotoiminnan tulosta, joka muodostuu konserniavustuksesta. Lisävähennys voidaan kuitenkin tehdä elinkeinoverolain mukaan lasketusta elinkeinotoiminnan tuloksesta riippumatta siitä, onko elinkeinotoiminnan tulos ennen vähennystä voitollinen vai tappiollinen. Lisävähennyksestä verovuonna mahdollisesti vähentämättä jäävä määrä vähennetään elinkeinotoiminnan tappiona tulevina verovuosina.

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisävähennystä ei myönnetä sellaisten palkkakulujen perusteella, jotka huomioidaan jo muuta valtiontukea, esimerkiksi Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksen (Tekes) tuki, myönnettäessä. Lisävähennystä ei myönnetä myöskään sellaisten yritysten ja tutkimusorganisaatioiden yhteistyössä toteuttamien hankkeiden perusteella, joissa tutkimusorganisaatio on saanut hankkeeseen valtiontueksi katsottavaa rahoitusta.

Lain voimaantulo

Laki tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisävähennyksestä on tullut voimaan vuoden 2013 alusta lukien. Lisävähennys myönnetään ainoastaan lain voimaantulon jälkeen aloitetun tutkimus- ja kehittämistoiminnan hankkeen perusteella.

Lisätietoja

Deloitte & Touche Oy
Puh. +358 (0)20 755 500

Outi Ukkola
Puh. + 358 (0)20 755 5314

Juha Mäkäräinen
Puh. +358 (0)20 755 5811

Hanna Leikkola
Puh. + 358 (0)20 755 5495

etunimi.sukunimi@deloitte.fi

Pidä yhteyttä:
Deloitte
Lue lisää