This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Kirjanmerkki Sähköposti Tulosta sivu

Rahoitus- ja sijoitustoimintojen tarkastus

Rahoitus- ja sijoitustoimintojen tarkastusErilaisten rahoitusinstrumenttien ja -strategioiden käyttäminen on yleistynyt yhä laajemmalle, myös julkiselle sektorille ja pk-yrityksiin. Samalla rahoitusinstrumentit ja niiden sovellukset sekä riskienhallinta ovat saaneet yhä monimutkaisempia ja teknisesti vaativampia muotoja. Viime aikojen voimakkaat markkinaheilahtelut ovat entisestään korostaneet rahoitusriskien hallinnan ja rahoitusinstrumenttiosaamisen merkitystä yrityksissä.

IFRS-raportoinnin yleistyminen ja myös kotimaisen tilinpäätöskäytännön kehittyminen on korostanut rahoitusinstrumenteista aiheutuvia riskejä ja niiden hallintaa selkeästi ja avoimesti kuvaavan tilinpäätösinformaation merkitystä niin rahoitusalan yrityksissä kuin muillakin toimialoilla. Viimeaikaisen finanssikriisin myötä erityiseksi haasteeksi muodostui rahoitusinstrumenttien arvostaminen poikkeuksellisissa markkinatilanteissa luotettavan markkinanoteerauksen puuttuessa.

Sekä IFRS-sääntelyyn että rahoituslaitoksia koskevaan vakavaraisuussääntelyyn on vireillä mittavia muutoksia, joiden käyttöönotto vaatii ennakointia tilinpäätösvaikutusten arvioimiseksi sekä erityisesti tietojärjestelmävalmiuksien kartoittamisen kannalta.

Rahoitus- ja sijoitustoiminnan neuvonta- ja tarkastuspalveluihimme kuuluvat seuraavat osa-alueet:

 • Rahoitusinstrumentteihin ja sijoitustoimintaan liittyvä tilinpäätösinformaation varmentaminen mukaan lukien johdannaisten ja muiden rahoitusinstrumenttien arvostus ja liitetietokysymykset
 • Riskienhallinnan organisoinnin, toteutuksen ja raportoinnin asianmukaisuuden varmistaminen
 • Treasury- ja rahoitusprosessien ja kontrollien toimivuuden läpikäynti
 • Rahoitus- ja sijoitustoimintojen tietojärjestelmien toiminnallisuuden arviointi ja varmennus
 • Rahoitus- ja sijoituspolitiikan noudattamisen varmentaminen
 • Riskikartoitukset sekä riskienhallinnan arviointi
 • Rahoitusinstrumenttien kirjanpito- ja tilinpäätöskäsittelyyn liittyvä koulutus (IFRS, KPL, USGAAP ja kotimainen sekä kansainvälinen verotus)

Rahoitus- ja sijoitustoiminnan neuvonta- ja tarkastuspalvelumme tarjoavat erityisosaamista seuraavilla alueilla:

 • Rahoitusinstrumenttien IFRS-tilinpäätöskäsittely
 • Rahoitusinstrumenttien, erityisesti finanssi- ja hyödykejohdannaisten, arvostaminen
 • Rahoitus- ja sijoitustoimintoihin liittyvät prosessit, kontrollit sekä niiden arviointi
 • Rahoitusinstrumenttien verotuksellinen käsittely

 

 

 

 

 

Yhteyshenkilöt

Jukka Vattulainen 
KHT, Partner
puh. 020 755 5549

Antti Syrjälä, CeFA
puh. 020 755 5558

etunimi.sukunimi@deloitte.fi

Lue lisää

 • IAS Plus
 • Toimialaosaaminen - Finanssitoimiala
Pidä yhteyttä:
Deloitte
Lue lisää