This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Kirjanmerkki Sähköposti Tulosta sivu

Tilintarkastusvelvollisuus

Mikäli yhtiöjärjestys, säännöt tai yhtiösopimus sallivat, yhtiöt ja osuuskunnat voivat uuden tilintarkastuslain voimaantultua päättää olla valitsematta tilintarkastajaa, jos sekä päättyneellä että sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella enintään yksi seuraavista edellytyksistä on täyttynyt:

  • taseen loppusumma ylittää 100 000 euroa 
  • liikevaihto tai sitä vastaava tuotto ylittää 200 000 euroa 
  • palveluksessa on keskimäärin yli kolme henkilöä.

Asunto-osakeyhtiölain mukaisissa yhtiöissä edellytetään lisäksi, että huoneistoja on alle 30.

Tilintarkastaja on kuitenkin aina valittava, jos yhteisön pääasiallisena toimialana on arvopapereiden omistaminen ja hallinta ja jolla on kirjanpitolain 1 luvun 8 §:ssä tarkoitettu huomattava vaikutusvalta toisen kirjanpitovelvollisen liiketoiminnan tai rahoituksen johtamisessa.

Tilintarkastuslain mukaan yhteisöllä tilintarkastajan on oltava KHT-tilintarkastaja tai KHT-yhteisö jos kyseessä on listayhtiö tai jos yhteisössä täyttyy vähintään kaksi seuraavista edellytyksistä:

  • taseen loppusumma edellisen tilikauden tilinpäätöksen mukaan on yli 25 000 000 euroa,
  • liikevaihto tai sitä vastaava tuotto edellisen tilikauden tilinpäätöksen mukaan on yli 50 000 000  euroa,
  • palveluksessa on ollut edellisen tilikauden aikana keskimäärin yli 300 henkilöä.
     

Sivu viimeksi päivitetty

Pidä yhteyttä:
Deloitte
Lue lisää