This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Kirjanmerkki Sähköposti Tulosta sivu

Tilintarkastajat

Hyväksyttyjä tilintarkastajia on Suomessa kolmenlaisia:

  • KHT-tilintarkastajat (Keskuskauppakamarin hyväksymät tilintarkastajat)
  • HTM-tilintarkastajat (paikallisten kauppakamarien hyväksymät tilintarkastajat)
  • JHTT-tilintarkastajat (julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuslautakunnan hyväksymät tilintarkastajat).
     

KHT-tilintarkastajaksi voidaan hyväksyä henkilö, joka on suorittanut hyväksytysti KHT-tutkinnon ja muun muassa ei ole toiminnallaan osoittanut olevansa sopimaton tilintarkastajan tehtävään eikä harjoita tilintarkastustoiminnan kanssa muuta toimintaa, joka on omiaan vaarantamaan tilintarkastuksen suorittamisen. Tämän lisäksi KHT-tilintarkastajan on tullut suorittaa ylempi korkeakoulututkinto ja hankkia vähintään kolmen vuoden käytännön kokemuksen vaativista tilintarkastuksen ja laskentatoimen tehtävistä. KHT-tilintarkastajia on Suomessa noin 700.

Kauppa- ja teollisuusministeriö pitää rekisteriä hyväksytyistä tilintarkastajista ja tilintarkastusyhteisöistä. Vain tilintarkastajarekisteriin merkityllä tilintarkastajalla on oikeus käyttää nimikettä KHT-tilintarkastaja, HTM- tilintarkastaja, KHT-yhteisö tai HTM-yhteisö tai näihin viittaavaa lyhennettä.

Auktorisoimattomia tilintarkastajia kutsutaan maallikkotilintarkastajiksi. Uuden tilintarkastuslain myötä maallikkotilintarkastuksesta luovutaan. Maallikkotilintarkastajat saavat jatkaa tehtävässään siirtymäkauden ajan vuoden 2011 loppuun, ja ennen lain voimaantuloa perustetussa yhteisössä voidaan valita maallikkotilintarkastaja vanhan lain edellytyksillä viimeistään 31.12.2011 päättyville tilikausille.

Tilintarkastajaksi voidaan valita myös hyväksytty tilintarkastusyhteisö. Tässä tapauksessa valitun yhteisön on ilmoitettava valitsijalleen, kenellä KHT- tai HTM-tilintarkastajalla on päävastuu tarkastuksen toimittamisesta. Vuoden 2008 alussa KHT-yhteisöjä oli Suomessa 45. Tilintarkastuslain mukaan KHT-yhteisöksi hyväksyttävällä yhteisöllä tulee olla edellytykset toimia riippumattomana tilintarkastusyhteisönä tilintarkastuslain mukaisesti ja enemmistö osakkeiden tuottamasta äänimäärästä on edellä tarkoitetuilla tilintarkastajilla tai tilintarkastusyhteisöillä. Tämän lisäksi vähintään 2/3 hallituksen jäsenistä ja varajäsenistä sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan on oltava yhtiössä työskenteleviä KHT-tilintarkastajia.

 

Sivu viimeksi päivitetty

Pidä yhteyttä:
Deloitte
Lue lisää