This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Kirjanmerkki Sähköposti Tulosta sivu

Riskienhallintapalvelut

RiskienhallintapalvelutÄlykästä riskienhallintaa

Toimintaympäristön kansainvälistyminen altistaa yritykset yhä nopeammin tapahtuville muutoksille, jotka vaikuttavat oleellisesti tavoitteiden saavuttamiseen. Taloudellisten suhdanteiden vaihdellessa sijoittajat ovat entistä kiinnostuneempia yhtiöiden riskienhallinnan tilasta. Myös lainsäädännön uudet vaatimukset korostavat riskienhallinnan merkitystä.

Nämä tekijät luovat tarpeen tehokkaalle riskienhallintajärjestelmälle, joka mahdollistaa uusien ja muuttuvien riskien välittömän huomioinnin sekä tuloksellisen riskienhallinnan parempien viestintäkanavien ja integroitujen työkalujen avulla.

Deloitten lähestymistapaa kuvaa käsitteemme älykäs riskienhallinta (Risk Intelligence™). Näkemyksemme mukaan riskienhallinta kattaa koko yrityksen ja luo siltoja eri funktioiden välille. Lisäksi huomioimme yksittäisten riskien yhteisvaikutukset, kyseenalaistamme perinteiset, ainoastaan todennäköisyyteen ja merkittävyyteen perustuvat arvioinnit, sekä tarkastelemme riskiä myös arvonlisääjänä.

  • Tarjoamme toimivia ratkaisuja riskienhallinnan kehittämiseksi ja sen luotettavuuden parantamiseksi.
  • Autamme asiakkaitamme määrittämään haluamansa riskiprofiilin sekä laatimaan ja jalkauttamaan profiilin mukaisen riskienhallintastrategian.
  • Avustamme riskienhallinnan organisoinnissa ja vastuutuksessa sekä yhtenäisten riskienhallintaprosessien ja raportoinnin kehittämisessä ja käyttöönotossa.

Laaja-alainen osaaminen ja kansainvälinen verkosto

Deloitten riskienhallinta-asiantuntijoilla on laaja kokemus riskienhallintaprosessien kehittämisestä, riskien tunnistamisesta ja analysoinnista, sisäisen valvonnan ja kontrollien parantamisesta sekä tietojärjestelmien hyödyntämisestä riskienhallinnassa.

Voimme käyttää tarvittaessa myös Deloitten muiden asiantuntijoiden osaamista toimialaan, operaatioihin, strategiakonsultointiin, tietotekniikkaan, laki- tai verokysymyksiin tai muuhun erityisalaan liittyvissä asioissa. Lähestymistapamme perustuu yleisesti hyväksyttyihin parhaisiin käytäntöihin sekä kansainvälisessä yhteistyössä kehitettyihin malleihin ja toimintatapoihin.

Yhteyshenkilö

Tuomo Salmi, Partner
puh. 020 755 5381
etunimi.sukunimi@deloitte.fi

Pidä yhteyttä:
Deloitte
Lue lisää